V�rldsarvet Grimeton

Radiostationen i Grimeton, bel�get i orten Grimeton �ster om Varberg �r en gigantisk radiostation f�r telegrafering till USA p� l�ngv�g, som byggdes under �ren 1922-1924 av den svenskamerikanske radioingenj�ren Ernst Alexanderson. Arkitekt var Carl �kerblad.

Tr�dl�s telegrafering
De f�rsta svenska f�rs�ken med tr�dl�s telegrafering gjordes 1899 inom �rlogsflottan. Den teknik som till�mpades var att �verf�ra information med hj�lp av radiov�gor, en teknik som utvecklats av den italienske fysikern och nobelpristagaren Guglielmo Marconi 1895.

Byggdes efter beslut av Regeringen
Kommunikationerna �ver Atlanten fungerade under och efter f�rsta v�rldskriget alltj�mnt d�ligt och 1920 beslutade Riksdagen om att bygga en s�ndar- respektive mottagarstation f�r direkt f�rbindelse med Amerika. Beslutet ingick i en f�r sin tid gigantisk plan som syftade till att via Radio Central p� Long Island utanf�r New York skapa ett globalt n�tverk av radiostationer f�r tr�dl�s kommunikation.

SAQ
Bygget av s�ndarstationen p�b�rjades 1922 och Grimeton gick f�r f�rsta g�ngen i trafik den 1 december 1924. Anropssignalen var SAQ p� 16,7 kHz (18,6 km v�gl�ngd) senare �ndrad till 17,2 kHz (17,4 km v�gl�ngd).
�ppet vatten viktigt
Viktigt f�r anl�ggningens placering var att radiov�gorna skulle g� �ver �ppet vatten och i Grimeton gav det �ppna odlingsslandskapet fri passage mot kusten och v�sterhavet, sedan fungerade namnet Grimton bra i engelskt uttal.

Sex 127 meter h�ga antennton
Radiov�gorna alstrades av roterande h�gfrekvensgeneratorer. De sex 127 meter h�ga antenntornen st�r med 380 meters mellanrum. De �r f�rsedda med en 46 meter bred tv�rarm som b�r upp antennlinorna. Till den autentiska kulturmilj�n h�r f�rutom stationsbyggnaden och den imponerande multipelantennen ytterligare ett antal v�lbevarade driftsbyggnader samt 'radiobyn' som byggdes f�r de anst�llda.

Invigdes av Kung Gustav V.
Grimeton invigdes officiellt den 2 juli 1925 av Kung Gustav V. Sedan dess har mycket h�nt. 1938 genomf�rdes de f�rsta proven p� kortv�g. Andra v�rldskriget p�skyndade utvecklingen, antalet kortv�gss�ndare �kade snabbt och �n idag finns ett 20tal s�ndare i drift.

Mottagarstationen byggdes i hall�ndska Kungsbacka som i likhet med s�ndarstationen i Grimeton stod i f�rbindelse med Telegrafstationen i G�teborg d�r inkommande och avg�ende telegram expedierades.

V�rldsarv
Grimeton antogs till v�rldsarvslistan 2004 med f�ljande motivering:

"Varbergs Radiostation i Grimeton �r ett unikt och enast�ende monument som representerar utvecklingsprocessen inom kommunikationsteknologin under perioden efter f�rsta v�rldskriget.

Varbergs Radiostation �r ett exceptionellt v�lbevarat exempel p� telekommunikationscentrum som representerar de tekniska landvinningarna vid b�rjan av 1920-talet samtidigt som det dokumenterar den fortsatta utvecklingen under tre �rtionden".


UNESCOS V�RLDSARVSKOMMITT�
Suzhou Kina, juli 2004

Dagens radiostation
Masterna �gs idag av Telia Mobile. En nybyggd mast finns p� omr�det som anv�nds f�r dagens rFM-adio och mobiltelefoni. V�nf�reningen Alexander har ansvaret att v�rna, v�rda och visar l�ngv�gss�ndaren i Grimeton.

Alexanderdagen
En g�ng om �ret, p� sommaren arrangeras Alexanderdagen. D� s�nder man ett meddelande till Amerika, precis s� som man gjorde p� den tiden radiostationen anv�ndes. Man brukar f� m�nga svar, Grimeton har dock ingen mottagarstation utan svaren kommer ofta via dagens mest vanliga s�tt � via epost.

BES�K RADIOSTATIONEN GRIMETON

G�r ett bes�k p� Grimetons Radiostation.
Radiostationens sex antenntorn syns i �ster fr�n E6 vid Varberg.

V�gbskrivning:
Fr�n E6: Avfart 53 eller 54. Brun skyltning Radiostationen Grimeton.
Fr�n Ullared/V�rnamo: V�g 153. Skyltning Radiostationen Grimeton.
Fr�n Varberg: V�g 153. Brun skyltning fr�n avfart 54 vid E6/E20.

F�r information om �ppettider, priser m m.
Se hemsidan: www.grimetonradio.se
L�NKAR

http://www.alexander.n.se
V�nf�rening som har ansvaret att v�rna, v�rda och visar l�ngv�gss�ndaren i Grimeton. P� hemsidan finns mycket historik samt m�nga fina bilder.

http://www.grimetonradio.se
Den officiella hemsidan om Radiostationen Grimeton

Tekniska museets sida om Grimeton radiostation

Riksantikvarie�mbetet - Radiostationen Grimeton

K�lla:
Text h�mtad fr�n uppslagsverk, samt grimetonradio.se och alexander.n.se.