Ordlista
SR - Sveriges Radio
Svenskt allm�nnyttigt (public service p� engelska) f�retag som s�nder reklamfri radio.

AC -Adult Contemporary
Formatbeteckning f�r radiostationer som har m�lgruppen 25-55 �r och spelar vuxen hitmusik fr�n 60-,70-,80- och 90-talet.

Airplay
Hur ofta en l�t spelas p� stationerna.

AOR -Album Orient Rock
Formatbeteckning f�r radiostationer som har m�lgruppen 18-35 �r och spelar rockmusik.

A-tid
Den b�sta s�ndningstiden p� stationen

Automation
Obemannade s�ndningar, ofta en spellista i en dator som spelar musik, jinglar och reklam.

Block
Reklam �r placerad i block som s�nds mellan program. Block kan �ven vara ett s�ndningspass, t ex morgon, f�rmiddag, eftermiddag, kvall �r olika block.

Cart el, Cartridge
En spellista som rullar. Anv�nds f�r s�ndning av reklam, spots och jinglar.

CHR -Contemporary Hit Radio
Formatbeteckning f�r radiostationer som har m�lgruppen 15-25 �r och spelar den senaste hitmusiken.

Classic Rock
Formatbeteckning f�r radiostationer som har m�lgruppen 25-50 �r och spelar �ldre rockhits.

DAB -Digital Audio Broadcasting
Digital �verf�ring av radiosingnaler. S�nder p� ett annat frekvensband �n FM radion, n�ra 200 MHz. DAB-s�ndningar har f�rekommit i Sverige sedan 1995. Idag s�nds det endast �ver Stockholm, G�teborg, Malm� samt Lule�

Daglyssning
Antal personer som lyssnar p� en kanal n�gon g�ng under dagen. Daglyssning redovisas i t ex, lyssnarunders�kningar.

DAT -Digital Audio Tape
Ljudband f�r digital inspelning. Orginal levereras tidigare ofta p� DAT till stationerna. Numera skickas det via internet, ofta i MP3-format.

DMD - Digital Multimedia Broadcast
En moderiserad variant av digitalradio kallad DMB, Digital Multimedia Broadcast. (P2 MiM 8/11). DMB kan s�nda m�nga fler och mer v�lljudande kanaler till l�gre kostnad �n DAB och �r en standard som ocks� klarar mobila Tv-s�ndningar, datatrafik och mycket mer.

Drivetime
S�ndningstiden d� lyssnarna befinner sig i rusningstrafiken p� v�g till eller fr�n jobbet.

DRM (Digital Radio Mondiale)
Sker �ver l�ng/mellan/kortv�g (under 30 MHz) och kombinerar kortv�gens mycket l�nga r�ckvidd med en ljudkvalitet som n�rmar sig FM-radions. DRM-s�ndningar har f�rekommit sedan 2002. Medan DAB kodar ljudet i MPEG-2 s� kodar DRM ljudet i den nyare kodningsstandarden MPEG-4 vilket bl.a. ger b�ttre kompression. DRM klarar sig d�rf�r med l�gre bithastigheter och kan pressas in i de smala banden med 9-10 kHz bandbredd som �r norm p� kortv�gsbanden.

EHR -European Hit Radio
Formatbeteckning f�r radiostationer som har m�lgruppen 15-25 �r och spelar den senaste hitmusiken. En europeisk anpassning av det amerikanska formatet CHR.

ERP
S�ndareffekt efter antennerna dvs. den verkliga uteffekten

FM -Frekvens Modulering
Ett s�tt att skicka iv�g radiov�gor. FM �r det vanligaste s�ttet i Sverige. Sedan finns �ven AM och DAB.

Format
Stationens inriktning. Olika format v�nder sig till olika m�lgrupper.

Frekvens
Radiosignaler kan s�ndas p� olika frekvenser och frekvensband. I Sverige s�nder radiokanalerna p� FM-bandet mellan 87 och 108 MHz

GK
St�r f�r publikniv� i lyssnarm�tningar.

Gold
Formatbeteckning f�r radiostationer som har m�lgruppen 25 �r och �ldre. Spelar den Gamla godingar och oldies.

HD Radio
Amerikanska digitalradiostandarden

HN
St�r f�r r�ckvidd i lyssnarm�tningar

Hot AC
Formatbeteckning som betyder "het vuxenmusik", en anpassning mellan CHR och AC-formatet. Det format som finns p� flest stationer och st�llen i Sverige. En version av AC-formatet f�r yngra vuxna med mindre klassiker och mer nyare l�tar. Rix FM �r te x Hot AC.

IDs
Informationsreklam f�r stationen. t ex, stationsnamn, frekvens och reklam f�r kommande reklam. S�nds i form av jinglar.

Jingel
Radioannons eller ljudlogotype med musik i bakrunden.

Koncession
Tillst�nd att s�nda kommeriell radio �ver ett visst omr�de.

K�rschema
Schema �ver vad som kommer ske under s�ndning

Log
Synonym till referensband. Allt som g�r ut i s�ndning m�ste enligt lag spelas in och sparas i sex m�nader efter s�ndning

Master
Orginalband eller orginalinspelning.

MP2
Ett ljudformat. Anv�ndes innan MP3

MP3
Ett ljudformat. Ofta s� skickas reklam till stationerna via internet och i MP3-format.

Musikb�dd
Bakgrundsmusik f�r att t ex, l�gga tal p� ett reklaminslag.

Playlist
Spellista f�r s�ndning.

Podcasting / Podradio
Ett s�tt att lyssna till t ex radioprogram i MP3-format. Man beh�ver en RSS-mottagare/program f�r att ta emot filerna, tanken �r att man ska kunna prenumera p� program och de ligger i datorn n�r man sj�lv vill lyssna p� dom.

Primetime
B�sta s�ndningstid d� stationen har flest lyssnare.

Rating
Antal lyssnare i procent som h�r p� kanalen eller ett program. Anv�nds i lyssnarunders�kningar.

Referensband
Inspelning av stationens s�ndngar. Allt som g�r ut i s�ndning m�ste enligt lag spelas in och sparas i sex m�nader efter s�ndning. Se �ven LOG.

Royalty
Ers�ttning till upphovsmannen, komposit�ren, musiker, f�rfattare m fl.

Sampler
Utrustning som behandlar ljudet digital.

Speaker
Den r�sten som h�rs i ett reklam- eller trailer-inslag.

Sweeper
Stations loggo med ljud effect och r�st (Ej musik) Ska kunna spelas under en l�t

S�ndareffekt
Stationens r�ckvidd. Watt-styrkan stationen s�nder med.

Top 40
Formatbeteckning f�r radiostationer som spelar den popul�raste hitmusiken ofta.

Traffic el, Billing
Bokar och schemal�gger radioreklam samt ansvarar f�r faktureringen.

Trailer
Reklam f�r kommande redaktionella inslag, program och stationens aktiviteter.

T�ckning
Antal hush�ll som har m�jlighet att f� in en radiostation.

T�ckningsomr�de
Det geografiska omr�det som stationen n�r.

Urban
Formatbeteckning f�r radiostationer som endast spelar svart musik.

Veckolyssning
Antalet personer som lyssnat p� stationen n�gon g�ng under veckan.

Voiceover
Text som l�ses ovanp� musik eller ljudeffekter i ett inslag eller reklamspot.

Loop
Ett musikstycke som g�r fr�n punkt A till B, n�r den kommit till punkt B hoppar den tillbaka till punkt A. Det kan te x vara ett intro p� en l�t som p� detta s�tt g�r om och om som en bakrundsmatta n�r programledaren pratar.

VT - Voicetrack
Inspelade prator mellan l�tarna p� en radiostation kallas voicetrack, eller VT.

NR - N�rradio
N�rradio �r lokala f�reningstyrda radios�ndningar utan vinstintresse. Ofta jobbar man helt idiellt.

AM - Amplitudmodulering
Radios�ndningar med h�gfrekvent b�rv�g.

PLR - Privat Lokalradio
Privat lokalradio (PLR) �r den gamla ben�mningen p� den reklamfinansierade radion i Sverige.