Webbradio
Webbradio eller internetradio �r radio som man kan lyssna p� via sin dator - om man har internet, helst bredband. S�ndningarna kan vara live [str�mmande] eller ligga p� internet i efterhand s� man kan ladda hem och lyssna.

F�r n�gra �r sedan s� sa man att runt 5000 stationer kan h�ras �ver internet, idag �r det s�ker dubbelt s� m�nga. Hur m�nga stationer som h�rs �ver n�tet vet man inte d� det �r mycket enkelt att sj�lv starta en radiokanal.

Egen webbradio
P� OnAir.nu har vi en egen sida som ber�ttar hur Du sj�lv kan starta en webbradio. P� 5 minuter kan du vara ig�ng, l�s mer h�r >>

Artiklar om webbradio
Om du vill l�sa mer om webbradio finns det m�nga artiklar att l�sa. Under avdelningen /artiklar/ hittar du dom.

Antal lyssnare
�r 2004 b�rjade RUAB (numera SIFO) unders�ka lyssnarantalet f�r webbradio i Sverige och detta antal uppskattades d� till strax under 400 000 lyssnare, d� de inkluderade de personer som lyssnar p� FM-stationer �ver n�tet. Idag m�ter man mer exakta lyssnarsiffror �ven f�r n�tet, m�tningarna g�rs av SIFO.

Lite lyssnarsiffror...
MTG Radio uppger att de har 40 000 som n�gon g�ng under dagen lyssnar p� n�gon av deras kanaler.

Sveriges Radio - en del popul�ra sports�ndningar har n�tt en siffra p� �ver 40 000 lyssnare via n�tet.

Radioseven har omkring 8000 lyssnare under s k A-tid. Konkurrerande kanaler har mellan 0-800 lyssnare.

Musiklicens, tillst�nd och registrering
Vem som helst kan starta en kanal, men man m�ste registrera sig och betala avgifter f�r te x musik. Mer info om detta finns p� www.stim.se

Ansvarig Utgivare
Webbradios�ndningar g�r under samma tillst�nd som kabelradio, d� ska man ha tillst�nd av Radio- och TV-verket [RTVV]. Detta �r n�got m�nga gl�mmer eller inte vet att det man m�ste ha www.rtvv.se