M�ngfald eller enfald?
Den f�rsta april 1993 tr�dde den nya lokalradiolagen i kraft. Nu skulle radion bli fri. Efter 69 �r av monopol skulle etern blomstra med en m�ngfald av radiostationer. Allt skulle bli s� mycket b�ttre. - Lyssna p� Anders Hultmans reportage.

Av: Anders Hultman http://anders.hultman.nu/ i april -94

Den f�rsta april 1993 tr�dde den nya lokalradiolagen i kraft. Nu skulle radion bli fri. Efter 69 �r av monopol skulle etern blomstra med en m�ngfald av radiostationer. Allt skulle bli s� mycket b�ttre.

Under sjuttio- och �ttiotalen avskaffades regleringarna f�r radio och TV i land efter land i Europa. I b�rjan av nittiotalet, efter att till och med de gamla kommunistl�nderna sl�ppt medierna fria, var det bara Sverige och Albanien kvar. Inf�r valet 1991 lovade f�ljaktligen de borgerliga partierna att avreglera radion. D� hade TV-monopolet p.g.a. satelliterna i praktiken redan varit avskaffat sedan n�gra �r.

Under h�sten 1991 och v�ren 1992 diskuterades olika modeller f�r hur avregleringen av radion skulle ske. Till slut besl�ts att den nya radion skulle tilldelas helt nya frekvenser och att de skulle auktioneras ut till h�gstbjudande. Just auktions-f�rfarandet blev omstritt. M�nga var skeptiska mot ett system d�r enbart pengarna styr vem som ska f� frekvensen. Risken bed�mdes som stor att detta skulle leda till �garkoncentration och att man i praktiken ers�tter gamla monopol med nya.

I april 1994, n�r de f�rsta kommersiella stationerna i Stockholm och G�teborg hade varit ig�ng i ett drygt halv�r, gjorde jag ett halvtimmesreportage d�r jag intervjuade lyssnare, politiker och debatt�rer samt chefer och medarbetare p� de nya radiostationerna. Blev det s� bra som det var t�nkt? Politikerna talade vitt och brett om yttrandefrihet, h�ga principer och radion som en arena f�r samh�llsdebatt. F�retr�darna f�r radiostationerna verkade mest t�nka p� vilket �rtionde som musiken de spelade kom ifr�n.

Vill du l�sa mer om hur reportaget kom till s� finns hela historien h�r:
http://anders.hultman.nu/arbete/radio.html

Reportage
[MP3-23MB]
Musiken
P�annons:
I h�stas (1993) beg�vades Stockholm med �tta nya radiostationer, och Sverige fick en ny sorts radio. Den kallas privat lokalradio, finanseras med reklam och drivs helt frist�ende fr�n Sveriges Radio. L�t oss h�ra p� hur det l�ter. Har det blivit n�gon m�ngfald?

Om Anders
Anders Hultman arbetade med radio �ren 1987-1994, bland annat som tekniker och nyhetsreporter, producent och programledare p� n�rradio, lokalradio och riksradio. Efter 1994 har Anders fr�mst arbetat med Internet och �r nu webbredakt�r p� Utbildningsradion

Kontakt [email protected]

� Anders Hultman och SVF 1994