Lyssnarsiffror
Fyra g�nger om �ret m�ts hur mycket vi lyssnar p� radio. Det �r f�retaget TNS-SIFO som g�r lyssnarm�tningarna i Sverige, tidigare var det RUAB som gjorde dessa.

Under 273 dagar/�r g�rs �ver 75 000 intervjuer om radiolyssnandet.

Hur g�r unders�kningen till?
Unders�kningen utg�r fr�n ett slumpm�ssigt urval av m�nniskor i �ldern 9-79 �r. N�r man �r med i under�kningen f�r man f�rst n�gra uppv�rmingsfr�gor. Sedan fr�gas personen om den lyssnat p� radio p� �andra plattformar �n fm� t ex webradio eller radio via digital-tv-boxen och i s� fall n�r man senast gjorde det. Sedan kommer fr�gor om personen i fr�gas lyssnarvanor under den senaste veckan, senaste m�naden m m.

Stationsnamn i det geografiska omr�det d�r personen bor l�ses upp f�r den som intervjuas. Alla stationer som s�nder via FM i det aktuella omr�det ing�r. Om intervjupersonen lyssnat p� webradio den senaste tiden st�lls samma fr�gor om webradiostationer, men bara de stationer som betalt f�r att ing� i unders�kningenen.

Sist fr�gar man om personen lyssnat p� radio dagen innan intervjun g�rs. Intervjuaren anv�nder en teknik d�r de g�r igenom den intervjuades g�rdag. Med hj�lp av referenser till olika delar av dagen och aktiviteter registreras lyssnandet p� 5-minuters niv�; vilken station, vilken plattform och platsen f�r lyssnandet (i hemmet, i bilen, p� arbetet). Den p� SIFO som intervjuar har till sin hj�lp stationernas programtabl�er och viss stationsinformation f�r att kunna registrera ett korrekt lyssnande f�r de intervjuande.

N�r sedan m�tningen �r klar f�r radiostationerna, de som betalar f�r det - resultatet. P� SIFOs hemsidan kan alla som vill se en bantad version av siffrorna. Stationerna f�rs�ker, om det inte f�tt s� bra siffror � att hitta olika m�lgrupper, tider, orter n�r man har m�nga lyssnare. Detta g�ra att vi ibland kan ta del i media av �bra� lyssnarsiffror, men som kanske inte ber�ttar hela sanningen. Ofta anv�nds olika termer, som man inom branschen f�rst�r, vi ska f�rs�ka f�rklara dessa h�r.

Ordlista
R�ckvidd [HN = H�rt N�got]
Anger hur m�nga olika personer som lyssnat minst fem minuter p� en station under ett givet tidsintervall. Vanligaste �r dygnsr�ckvidd (kallas ocks� dygnslyssnande eller daglig r�ckvidd). Andra tidsintervall f�rekommer, t ex 3-timmarsintervall och Dag (06-18). F�rdelning p� m�ndag-s�ndag, m�ndag-fredag eller l�rdag-s�ndag. Kan uttryckas i b�de i antal som procent av befolkningen.

Genomsnittlig kvart [GK] = Publikniv�
Genomsnittlig kvart ber�knas per genomsnittlig kvart och anger hur m�nga som lyssnar vid varje givet tillf�lle p� en radiostation under ett givet tidsintervall. Det vanligaste intervallet �r M�ndag-fredag 06-18. Andra f�rekommande tidsintervall �r 3-timmarsintervall. F�rdelning p� m�ndag-s�ndag, m�ndag-fredag eller l�rdag-s�ndag. Kan uttryckas i b�de i antal som procent av befolkningen.

Genomsnittlig Lyssnartid [GL]
Anger den tid befolkningen i genomsnitt �gnar en radiostation under ett givet tidsintervall, inklusive de som inte lyssnar alls. GL anges i minuter och normalt anv�nds hela dygnet som tidsintervall.

Lyssnarnas Genomsnittlig Lyssnartid [LGL]
Anger den tid en radiostations dagliga lyssnare i genomsnitt lyssnar p� en radiostation under ett givet tidsintervall. LGL anges i minuter och normalt anv�nds grunden M�ndag-S�ndag och hela dygnet som tidsintervall.

Platslyssnande
Det anger r�ckvidden och kvartslyssnandet (GK) i angivet tidsintervall f�r respektive plats. Hemma, Arbetet, Bilen och �vrigt. Kan uttryckas b�de i antal som procent av befolkningen.

Lyssnandet p� plattform
FM, webb samt webb-enbart. (FM och webb-enbart redovisas enbart i Hela Riket-rapporten.) Idag rapporteras bara i 9-79 �r.

Antal lyssnare
Man kan st�lla sig fr�gan hur lyssnandet har sett ut sedan reklamradion startade i Sverige 1993. Innan var ju Sveriges Radio ensamma p� marknaden. OnAir.nu har tagit reda p� det, siffrorna avser m�trapport 1, hela riket:
�r:
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
SR:
65,5%
58,6%
60,3%
58,2%
57,1%
56,8%
55,0%
54,3%
51,8%
51,3%
50,2%
51,0%
PLR:
23,3%
29,6%
31,0%
31,6%
31,7%
32,3%
31,6%
31,6%
30,8%
31,4%
32,8%
35,2%
N�rradio:2,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,9%
2,0%
2,1%
2,9%
3,3%
2,4%
2,7%
2,9%
Mer information och siffror:
SIFO RESEARCH INTERNATIONAL >>