N´┐Żrradio
N´┐Żrradio ´┐Żr lokala f´┐Żreningstyrda radios´┐Żndningar som inf´┐Żrdes p´┐Ż f´┐Żrs´┐Żk 1978. Regulj´┐Żra s´┐Żndningar startade ´┐Żret d´┐Żrp´┐Ż.

Radios´┐Żndningarna reglerades av radio- och TV-lagen. Tillst´┐Żnd att s´┐Żnda ges av radio- och TV-verket.

Historia
1979 startade n´┐Żrradio-s´┐Żndningar ´┐Żver hela Sverige. ´┐Żr 1994 fanns 160 s´┐Żndaromr´┐Żden och 1576 tillst´┐Żnd, vilket i september 1995 minskat till 150 s´┐Żndaromr´┐Żden och 1200 tillst´┐Żnd.

F´┐Żr att s´┐Żnda i n´┐Żrradion beh´┐Żvs ett s´┐Żndningstillst´┐Żnd som man ans´┐Żker om hos det statliga Radio- och TV-verket. En s´┐Żrskild programutgivare skall utses och registreras hos verket. Programutgivarens uppgift ´┐Żr att f´┐Żrebygga yttrandefrihetsbrott.

Kommersiell reklam ´┐Żr till´┐Żten sedan 1 april 1993. Samma program f´┐Żr inte s´┐Żndas i flera kommuner. Inneh´┐Żllet i s´┐Żndningarna faller under tillsyn av GRN.

P´┐Ż 80-talet var n´┐Żrradion som st´┐Żrst. Flera av de som tidigare s´┐Żnde n´┐Żrradio s´┐Żnder idag privat lokalradio, t ex startade 1986 SAF Radio City (Som idag heter Radio City). NRJ bildades ur "Radio Fotfolket". Folk fr´┐Żn Radio SKAP / Expressens Panterklubb (Program med bara svenska artister) bildade Radio RIX.

N´┐Żrradion idag
Idag har m´┐Żnga tillst´┐Żnd, men s´┐Żnder inte. Antal s´┐Żndningstillst´┐Żnd har ´┐Żkat de sedan ´┐Żren. Detta beror p´┐Ż att ett flertal f´┐Żreningar bildats i fr´┐Żmst s´┐Żdra Sverige med samma personer i alla f´┐Żreningar.

F´┐Żreningarna har kopplingar till personer anst´┐Żllda av PLR-kanaler. Med ett n´┐Żrradiotillst´┐Żnd kan man sedan s´┐Żnda en radio som p´┐Żminner om det man s´┐Żnder p´┐Ż PLR. Radio- och TV-Verket kan inte g´┐Żra s´┐Ż mycket ´┐Żt detta, s´┐Żl´┐Żnge inte s´┐Żndningarna sker i kommersiellt syfte.

Nya Regler 2005
Regeringen har godk´┐Żnt nya regler som ska sk´┐Żrpta krav f´┐Żr tillst´┐Żnd att s´┐Żnda n´┐Żrradio. Detta ska g´┐Żlla fr´┐Żn och den 1 januari 2005 g´┐Żller specifika kriterier f´┐Żr de ideella f´┐Żreningar som vill s´┐Żnda, t ex att studion finns i omr´┐Żdet och att f´┐Żreningens medlemmar och styrelsem´┐Żten har geografisk anknytning till omr´┐Żdet.

Riksf´┐Żrbudet
I n´┐Żrradio g´┐Żller det s.k. riksf´┐Żrbudet som inneb´┐Żr att endast program som har framst´┐Żllts s´┐Żrskilt f´┐Żr den egna verksamheten f´┐Żr s´┐Żndas (6 kap. 6 ´┐Ż radio- och TV-lagen). Under h´┐Żgst tio timmar per m´┐Żnad f´┐Żr dock s´┐Żndas program som inte framst´┐Żllts enbart f´┐Żr den egna verksamheten, om inneh´┐Żllet i s´┐Żndningarna

´┐Ż ´┐Żr av s´┐Żrskilt intresse f´┐Żr tillst´┐Żndshavarens medlemmar,
´┐Ż Fr´┐Żmjar kunskap och bildning, eller
´┐Ż Utg´┐Żr upptagningar av lokala kulturella tillst´┐Żllningar.

Att s´┐Żndningarna ska vara av s´┐Żrskilt intresse f´┐Żr tillst´┐Żndshavarens medlem-mar inneb´┐Żr att de typiskt sett ska vara intressanta f´┐Żr medlemmar i samman-slutningar av aktuellt slag (prop. 1995/96:160 s. 106). Som exempel p´┐Ż program som fr´┐Żmjar kunskap och bildning anges i f´┐Żrarbetena f´┐Żrel´┐Żsningar fr´┐Żn h´┐Żgskolor, nyhetss´┐Żndningar, samh´┐Żlls- och debattprogram (prop. 1997/98:77 s. 23).

Vem/Vilka f´┐Żr s´┐Żnda n´┐Żrradio:
´┐Ż Lokala ideella f´┐Żreningar
´┐Ż F´┐Żrsamlingar inom Svenska kyrkan
´┐Ż Obligatoriska studerandeorganisationer
´┐Ż N´┐Żrradiof´┐Żreningar (sammanslutningar av flera tillst´┐Żndsinnehavare)
´┐Ż Lokalavdelningar av ideella riksorganisationer
´┐Ż Vad f´┐Żr s´┐Żndas av n´┐Żrradiof´┐Żreningen?
´┐Ż Information om n´┐Żrradioverksamheten
´┐Ż S´┐Żndningar fr´┐Żn ortens evenemang
´┐Ż Viss kommunal information
´┐Ż Tidsbegr´┐Żnsade provs´┐Żndningar

Samtliga f´┐Żreningar m´┐Żste betala upphovsr´┐Żttsavgifter f´┐Żr eventuell musik till STIM och IFPI/SAMI. Andra v´┐Żsentliga utgifter ´┐Żr s´┐Żndarhyra och egen studiokostnad.


Procentuell f´┐Żrdelning av tillst´┐Żnd 1994
Kyrkor och samfund
Politiska f´┐Żreningar
Sport/idrottsf´┐Żreningar
Studief´┐Żrbund
Fackliga organ
Student-/elevorganisationer
Musikf´┐Żreningar
Invandrarf´┐Żreningar
N´┐Żrradiof´┐Żreningar
Handikappf´┐Żreningar
´┐Żvriga
17%
16%
13%
10%
6%
6%
6%
4%
2%
1%
18%


Fakta:
- RTVV best´┐Żmmer vilka som f´┐Żr s´┐Żnda.
- S´┐Żndningsomr´┐Żdet f´┐Żr n´┐Żrradio skall omfatta h´┐Żgst en kommun.
- Det finns cirka 1027 tillst´┐Żndshavare 2006f´┐Żrdelade p´┐Ż 156 omr´┐Żden.
- Antalet tillst´┐Żnd i V´┐Żstra G´┐Żtalands l´┐Żn ´┐Żr st´┐Żrst (246 st) och l´┐Żgst p´┐Ż Gotland (1 st).
K´┐Żlla: RTVV

N´┐Żrradioorganisationer
N´┐Żrradions Riksorganisation
Kristna Radion´┐Żtet
V´┐Żstra G´┐Żtalands N´┐Żrradiodistrikt