Piratradio
Piratradio �r s�ndningar som inte �r godk�nda av den ansvariga myndigheten, PTS, Post- och telestyrelsen.

H�r ber�ttar vi om n�gra piratradiostationer som satte fart p� Sverige att avskaffa monopolet f�r s�ndningar.

En tidig piratradiostation var "Black Peter" som s�nde v�ren 1952. Det var tv� br�der som s�nde med amat�rs�ndare p� 80m-bandet med den p�hittade signalen SM3BP, d�r BP bokstaverades Black Peter. Man hade anslutit en gramofon till s�ndaren. Polisen och telegrafverket f�ngade in dem.

Exempel p� tidigare piratradiostationer:
 • Sk�nes Radio Mercur
 • Radio Syd
 • Radio Nord.

  Radio Nord faller inte helt inom ramen f�r denna definition d� de avbr�t sina s�ndningar i samband med att en ny lag som gjorde s�ndningarna illegala tr�dde i kraft. Radio Syd fortsatte med sina s�ndningar till 1966

  P� 70-talet f�rekom en del piratradios�ndningar, till exempel Radio 88 och Radio FM i Stockholmsomr�det. Mest k�nd blev Radio 88 p� 88 MHz. Efter n�rradions inf�rande 1979 dog de flesta pirats�ndarna ut. N�rradion i Stockholm �vertog piratfrekvensen 88 MHz.

  N�rradiostationen Radio Nova i Vagnh�rad inledde 1990 illegala reklams�ndningar vilket bidrog till att p�skynda en �ndring av radiolagen s� att reklamfinansierad radio m�jliggjordes.

  Piratradio f�rekommer fortfarande d� och d� i Sverige.

  Sk�nes Radio Mercur
  Sk�nes Radio Mercur var f�rsta kommersiella radiostation i Sveriges och startade sina s�ndningar den 14 december 1958.

  Stationen b�rjade med tre timmars s�ndning p� frekvensen 89.55 MHz riktad mot Sk�ne. S�ndaren befann sig p� fartyget M/S Cheeta och anv�ndes prim�rt av den danska piratradiostationen Radio Mercur.

  Programmen spelades in p� band i en studio i Landskrona och transporterades ut till M/S Cheeta med hj�lp av bland annat fiskeb�tar. Initiativtagare och grundare av Sk�nes Radio Mercur var Nils-Eric Svensson, �ven k�nd som NES.

  S�ndningarna delades mellan Radio Mercur och Sk�nes Radio Mercur fram till januari 1961 d� man bytte till en st�rre b�t, Cheeta Mercur II. S�ndningen som skedde p� frekvensen 89.55 MHz flyttades till 88.0 MHz f�r att den 16 november flyttas till 89.6 MHz. H�sten 1961 l�mnade NES Sk�nes Radio Mercur och stationen togs �ver av Britt Wadner som 1962 d�pte om stationen till Radio Syd. Sk�nes Radio Mercur var den f�rsta radiostation i Sverige som b�rjade med topplistor d� man presenterade Top Tio.

  Radio Syd
  Radio Syd stratades som Sk�nes Radio Mercur och drevs av Britt Wadner fr�n fartyg i �resund. Hon flyttade kontor fr�n Landskrona till Malm� och bytte namn p� stationen till Radio Syd.

  S�ndarskeppet l�g p� internationellt vatten vilket gjorde det om�jligt f�r den svenska regeringen att f�rbjuda stationen. Men efter ett antal omskrivning av lagarna kunde regeringen till slut s�tta stopp f�r s�ndningarna genom att g�ra det olagligt f�r en svensk medborgare att �ga en radiostation av det h�r slaget.

  Britt Wadner d�mdes n�gra g�nger f�r innehav av radiostationen och d�mdes till en m�nads f�ngelse som hon avtj�nade p� Hinsebergs Kvinnof�ngelse. �ven annons�rer b�tf�lldes men fortsatte annonsera. P� grund av en omskrivning av lagen 1966 som gjorde det m�jligt f�r den svenska regeringen att beslagta hus och hem och andra �godelar fr�n �garen var Britt Wadner tvungen att ge upp trots lyssnarnas enorma st�d. P� grund av sv�ra isf�rh�llanden d� fartyget riskerade att skruvas ned upph�rde s�ndningarna i �resund i januari 1966 och fartyget ersatte en tid Radio Caroline South innan det via Las Palmas hamnade i Gambias huvudstad Bathurst, idag Banjul. H�r fick man licens och s�nde 20 timmar om dygnet, �ven med svensk halvtimme under turists�songen. Britt Wadner byggde �ven ett popul�rt hotell. Efter ett antennras den 11 september 2002 har s�ndningarna upph�rt efter ca. 30 �rs verksamhet i landet och 8 �r i �resund.

  P� senare �r har Radio Syd i Gambia varit v�rd f�r bes�kande s�ndaramat�rer som s�tter upp tillf�lliga kortv�gstationer och deltar i internationella t�vlingar.

  Radio Nord
  Radio Nord var och �r Sveriges st�rsta och mest uppm�rksammade piratradio genom tiderna. Den drevs av Jack S. Kotschack tillsammans med n�gra amerikanska finansi�rer. Radio Nord s�nde fr�n fartyget, den gamla tyska skonaren, MS Bon Jour fr�n internationellt vatten utanf�r Stockholms sk�rg�rd under tiden 8 mars 1961 till 30 juni 1962, med slogan �hellre en station i det v�ta �n tv� torra� (en k�nga till Sveriges radio som p� den tiden bara hade 2 stationer P1 och P2). Programmen spelades oftast in i land och fl�gs ut till s�ndarfartyget.

  Radio Nord s�nde musik, nyheter, sport och reklam dygnet runt p� mellanv�g, 498 meter, men man annonserade alltid 495 meter (den ursprungligen planerade v�gl�ngden, som hade problem med interferens). Stationen hade en r�ckvidd �ver halva Mellansverige, och �ven s�dra Finland, och fick en mycket stor och trogen lyssnarskara. Den socialdemokratiska regeringen och myndigheterna i Sverige k�nde sig utomordentligt provocerade redan fr�n det att Kotschack 1959 f�rsta g�ngen presenterade sina planer p� att bryta radiomonopolet. En rad olika �tg�rder vidtogs f�r att f�rs�ka stoppa projektet. Presumtiva annons�rer skr�mdes bort med hot av olika slag. Sveriges Radio gavs extra anslag f�r att omedelbart kunna b�rja med vad man kallade Melodiradio, en sorts non-stop musikunderh�llning som tidigare varit helt ot�nkbar. Tillkomsten av dagens Sveriges Radio P3 p�skyndades. Radio Nord kom ocks� att inspirera Sveriges Radio till t�tare nyhetss�ndningar och fler sportnyheter.

  Sedan Sveriges riksdag fattat beslut om den s� kallade Lex Radio Nord (piratradiolagen) valde Kotschack att st�nga Radio Nord. Fartyget �vertogs med namnet Mi Amigo av en brittisk piratradio, Radio Caroline, i Engelska kanalen, men det sj�nk d�r under en v�rstorm 1980.

  Bland medarbetarna p� Radio Nord m�rks Kaj Karlholm, sedermera chef f�r TT:s radioredaktion, Sten Hedman, sedermera skvallerskribent p� bland annat H�nt i Veckan och Svensk Damtidning, samt Larsan S�rensen.

  En stor inspirationsk�lla till Radio Nord var Skandinaviens f�rsta professionella piratradio, den danska Radio Mercur. Den baserades i augusti 1958 p� ett mindre fartyg som ankrade upp i �resund. Fr�n december 1958 hyrdes s�ndaren under eftermiddagstimmarna f�r musik och reklam p� svenska av f�retaget Sk�nes Radio Mercur som senare skaffade sig ett eget s�ndarfartyg. I �resund anv�ndes FM-bandet som gav en ganska begr�nsad r�ckvidd, vilket var ett sk�l till att stationen inte v�ckte s� stort uppseende bland makthavarna i Stockholm. I mars 1962 byttes namnet till Radio Syd. Stationen �gdes och leddes d� av Britt Wadner som trotsade den nya lagen och blev d�md till f�ngelse medan den danska Radio Mercur liksom Radio Nord upph�rde att s�nda. F�rst i januari 1966 tvingade en vinterstorm bort Wadners s�ndarfartyg som s� sm�ningom hamnade som flytande nattklubb i Gambia d�r Wadner etablerade en reklamradiostation p� land.

  K�lla och l�nkar:
  Radiopirater! Historien om Radio 88
  http://radio4all.se/offshore/
  Radiohistoriska Arkivet med historien om Radio Syd
  samlaren.org