Viktiga �rtal
Radiov�gorna uppt�cks i slutet av 1800-talet av Marconi. F�rsta f�rs�k med radio-s�ndningar skedde i New York 1906.

1921
F�rsta svenska rundradios�ndningen genomf�rs.

1922-1925
Privat lokal radio (trot eller ej) - tvingades att st�nga till f�rm�n f�r Radiotj�nst.

1925
AB Radiotj�nst startar sina s�ndningar i Sverige.

Motalastationen �r i drift, Stockholm-Motala blir n�got man h�r ofta i radion efter det. Sven Jerring blir hall�man.

1940
1,5 miljoner svenskar har en "radiolicens". Sverige �r radiot�tast i Europa.

1944
Sista g�ngen man h�r Stockholm-Motala. Nu anv�nds ist�llet Sveriges Radio-Stockholm. F�rta f�rs�ket genomf�rs med s�ndningar p� FM-bandet.

1955
Kanalen P2 startar.

1957
Radiotj�nst byter namn till Sveriges Radio. Piratradion Radio Syd startas av Britt Wadner.

1961
Radio Nord startar sina s�ndningar. Nattradio inf�rs och Melodiradion startar.

1964
P3 startar sina s�ndningar

1966
Ny lag kommer om att det inte �r till�tet att s�nda radio i Sverige utanf�r Sveriges Radio�s kontroll.

Kanalreform med, P1=talradio, P2=klassisk musik/Utbildningsradio samt P3=l�tt musik

1975
Stereo i alla program som s�nds ut.

1977
24 lokala stationer b�rja s�nda.

F�rs�k med n�rradio. - N�rradio i J�nk�ping var f�rst ut.

1986
Man b�rjar bygga ut P4-n�tet

1987
Lokalradion f�r en egen kanal som kallas P4.

1991
B�rjade n�rradiostationen Radio Nova i Vagnh�rad �ppet bryta mot reklamf�rbudet och framtvingade nya politiska l�sningar.

1993
Licenser till 83 reklamradiostationer auktioneras ut.

1999
85% av befolkningen n�s av dabs�ndningar. Kommersiell radio s�nder p� f�rs�k i DAB.

2000
Sveriges Radio fyller 75 �r 1 januari. Under �ret startar P3, P2 Musik och P7 s�ndningar �ver Internet. Under detta �r f�r 85% av befolkningen i Sverige t�ckning av DAB. Men detta blev ingen hit eftersom det fanns f� mottagare att f� tag p�.

2001
SR testar fem olika programkoncept i vardera en vecka. S�ndningarna sker i digitalradion och p� n�tet. P3 testar bl a P3 Star, som riktar sig till en ungdomspublik och s�nds i digitalradion och p� n�tet.

2003
SR forts�tter med de digitala f�rs�kskanalerna bl a SR Sverige och man startar �ven webben kanalerna P3 Rockster, P3 Street och P3 Svea. SR startar �ven en waptj�nst med nyheter, trafik och programinformation. SBS Radio tar �ver Bonniers radiodel.

2004
Radiosporten direkts�nder alla allsvenska fotbollsmatcher p� n�tet. SR har 35.000 samtidiga lyssnare p� P4 p� n�tet under OS i Aten. De digitala kanalerna ut�kas med SR Minnen

2005
25 lokala kanaler b�rjas s�nda �ven via n�tet och SR s�nder sammanlagt 40 kanaler p� webben. Den privata lokalradiobranschen (bara SBS Radio och MTG Radio) bildar en ny gemensam branschorganisation, RAB. NRJ b�rjar samarbeta med MTG Radio. Detta resulterar i att NRJ blir storstadskanal och s�nds i Stockholm, G�teborg och Malm�. I Resten av Sverige s�nds Rix FM och Lugna Favoriter ut p� NRJ frekvenser.

2006
SIFO tar �ver RUAB och uppdraget att g�ra lyssnarunders�kningar i Sverige.

2007
SBS Radio k�per upp Fria Media och ers�tter stationerna med Mix Megapol och de lokala f�rsvinner med undantag av Bor�s som har ett annat sorts tillst�nd s� man m�ste s�nda lokalt - namnet �ndrar man dock till Mix Megapol.

2007
Missn�jet med VD:n �rn och ledningsgruppen �kade markant inom SR. F�rutom besparingarna, var SR-personalen missn�jd med den nya organisationen, med den nya politiken att kraftigt l�gga ut radioproduktion p� bolag utanf�r SR samt med toppchefernas brist p� dialog med medarbetarna.

I maj 2007 avskedades i praktiken Peter �rn av styrelsens ordf�rande Ove Joanson. Till ny VD uts�gs den f�re detta programdirekt�ren, Kerstin Brunnberg. Hennes f�rsta �tg�rd var att l�ta tre av de h�gsta cheferna i �rns ledningsgrupp g�.

2009
I december 2008 uts�gs landsh�vdingen i V�stmanland Mats Svegfors (f�re detta chefredakt�r f�r Svenska Dagbladet) till Kerstin Brunnbergs eftertr�dare som verkst�llande direkt�r i SR . Han tilltr�dde den 1 februari 2009. Samtidigt tilltr�dde Cilla Benk�, som har haft en rad olika chefsposter inom SR, som vice verkst�llande direkt�r i SR.