Tillst�nd f�r nya slavs�ndare
OnAir.nu - Sveriges Radioportal
Beviljade tillst�nd f�r kommersiell radio som ej �r i drift!
Radiostationerna skaffar slavs�ndare f�r att t�cka in hela sitt s�ndningsomr�de.
Efter att radiostationen har s�kt tillst�nd och f�tt det beviljat, fattar radiostationen
ett beslut om man ska etablera en s�ndare d�r eller ej.

Just nu har vi inga uppgifter om nya slavs�ndartillst�nd som ej �r driftsatta.