Utskrift fr�n OnAir.nu - Sveriges Radioportal!
N�rradio - Bor�s i V�stra G�talands l�n
P� frekvensen h�rs:
Radio Bor�s
Frekvens & ortERP max. PolPlaceringMarkH�jd
92,5 Bor�s 500WVDalsj�fors, H�glared TM 318m215m

Postadress:
Borås Närradioförening
Kungsgatan 58
503 35 Borås
Bes�ksadress:
Kungsgatan 58
503 35 Borås
Lyssnartelefon:
033-120000
Telefon v�xel:
0768-67 63 25
Hemsida:
http://www.borasnarradio.se