Utskrift fr�n OnAir.nu - Sveriges Radioportal!
N�rradio - �rnsk�ldsvik i V�sternorrlands l�n
P� frekvensen h�rs:
Radio �rnsk�ldsvik
Frekvens & ortERP max. PolPlaceringMarkH�jd
89,8 ï¿½rnsk�ldsvik 500WV�sberget TM 216m57m
105,7 Bj�rna (slav)500W VSunnansj�lid TM320m 65m

Postadress:
Järvedsleden 2
891 60 Örnsköldsvik
Bes�ksadress:
Järvedsleden 2
Örnsköldsvik
Lyssnartelefon:
0660 - 699 195 (Studion)
Hemsida:
www.radioovik.se
�vrigt:
Örnsköldsviks Närradio