Utskrift fr�n OnAir.nu - Sveriges Radioportal!
N�rradio - G�teborg i V�stra G�talands l�n
P� frekvensen h�rs:
G�teborgs N�rradiof�rening
Frekvens & ortERP max. PolPlaceringMarkH�jd
94,9 G�teborg 700WVBrudaremossen TM 120m243m

Postadress:
Göteborgs Närradioförening
Åvägen 17E
412 51 Göteborg
Bes�ksadress:
Åvägen 17E
Göteborg
Telefon v�xel:
031 - 335 12 50
Fax:
031 - 335 12 59
Hemsida:
www.gnf.nu
�vrigt:
Kyrkligt och Diverse