Om uppgifterna i Frekvensguiden
  P� frekvensguiden finns information om varje enskild s�ndare.

Faktan �r frekvens, uteffekt, polaristation, placering samt h�jder. Den informationen �r h�mtad fr�n Frekvens- och Tillst�ndsregistret (FTR) hos Post- och Telestyrelsen (PTS). V�rt register uppdateras relativt ofta mot FTR, men vill du vara p� s�kra sidan att informationen �r korrekt, uppmanar vi dig att ringa PTS och fr�ga dom direkt.

Bra att veta
Anges 4kW ERP max i frekvensguiden beh�ver det inte vara 4kW utstr�lande styrka 360� runt om. Det kan finnas begr�nsningar �t vissa v�derstreck. Ring PTS f�r mer information, om s� �nskas.

Externa l�nkar:
Myndigheten f�r Radio- och TV - www.radioochtv.se - (S�ndningstillst�nd)
Post- och telestyrelsen, PTS - www.pts.se - (Frekvenstillst�nd)