TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2016-02-23 09:06:26
Radiolyssnandet �kade �r 2015
Enligt TNS Sifos �rsrapport f�r radiolyssnandet 2015, har daglig r�ckvidd f�r radiolyssnandet i Sverige �kat n�got 2015 j�mf�rt med 2014 (fr�n 72,6 procent till 73,1 procent). �kningen kan fr�mst h�nf�ras till den yngsta �ldersgruppen 12-29 �r d�r r�ckvidden �kat fr�n 56,8 till 58,4 procent. Detta �r n�got av ett trendbrott dels �kningen som s�dan och s�rskilt det faktum att den �r som st�rsta bland yngre personer.

S�v�l r�ckvidd som lyssnartid �r st�rst i de �ldre �ldersgrupperna. M�n lyssnar i n�got h�gre utstr�ckning �n kvinnor, avser s�v�l r�ckvidd som lyssnartid.

I genomsnitt lyssnar varje person 107 minuter p� radio varje dag. Av dessa 107 minuter s� sker 57 i det egna hemmet och 50 minuter p� annan plats (bil, andra f�rdmedel, arbete/skola, utomhus etc.). Genomsnittlig dygnsr�ckvidd �r 58,5 procent i det egna hemmet och 48,8 procent p� annan plats.

R�ckvidd och lyssnartid �r i stort sett identisk under de fem vardagarna (74,6 procent, 112 minuter) f�r att sjunka n�got under l�rdagar (70,4 procent, 98 minuter) och s�ndagar (68,3 procent, 92 minuter). F�r TV r�der det omv�nda f�rh�llandet avseende tittartid som �r st�rst under helgen. Det finns i huvudsak tv� anledningar till att radiolyssnandet �r l�gre under helgerna. F�rst och fr�mst tappar radion mycket av arbetsplatslyssningen under helgerna och dels tappar man lyssning i bilen eftersom n�got f�rre personer nyttjar bilen under helger j�mf�rt med vardagar d� arbetsresor och pendling minskar betydligt.

K�lla:
TNS Sifos �rsrapport avseende radiolyssnandet 2015.

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten