TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]ir.nu
Publicerad: 2014-07-23 00:17:03
Pliktexemplar hotade i framtiden
De s.k. pliktleveranserna av radioutsändningar som alla svenska radiostationer måste leverera, är på sikt hotade pga olika utdöende medier. Nu pågår ett europeiskt forskningsprojekt för att försöka råda bot på det.


Allt som sänds ut från en svensk radiostation måste enligt lag spelas in och bevaras i sex månader från sändningsdatumet. Detta utifall någon har synpunkter på och vill anmäla ett visst radioprogram. Detta står i Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen.

Därefter måste alla sändningar som Sveriges Radio har gjort skickas in till Kungliga Biblioteket, s.k. pliktleverans av radio. Närradio, Privat lokalradio och radiotidningar måste också leverera, men endast ett urval om fyra olika veckor per år.

Denna lag om pliktleveranser har funnits åtminstone sedan 1993 i olika former. Genom åren har olika medier använts av olika radiostationer för att leverera pliktexemplaren. Det kan vara rullband, VHS-kassetter, ljudkassetter, CD-skivor, DVD-skivor, men numera levererar många sina pliktexemplar via FTP.

Pliktexemplaren finns tillgängliga hos Kungliga Biblioteket för framtidens forskare som vill veta vad vi diskuterade i radio, vilken musik som spelades, m.m.

Men hur vet man att en framtida forskare har möjlighet att lyssna av en VHS-kassett om säg 40 år? Finns det utrustning som kan läsa en CD-skiva?

Även om man idag spelar över äldre inspelningar till t.ex. mp3-format, medan man fortfarande har läsutrustning som fungerar, vet man inte om man i framtiden kommer att kunna läsa filformatet, eller om man lagrar filerna på ett digital media som ett backup-band eller en hårddisk, om man ens kommer att kunna läsa det digitala mediet.

Preforma

Nu har ett EU-finansierat forskningsprojekt startats upp, Preforma (PREservation FORMAts for culture information), som på fyra år ska försöka ta fram långsiktigt hållbara arkivlösningar. Det rör sig inte enbart om radioinspelningar, utan även om datorlagrade texter i olika filformat, något som också kan vara aktuellt för radioforskarna i och med att programtablåer och annat material som levereras jämte ljudinspelningarna, kan vara skrivna i olika textformat.

Björn Lundell, professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, är en av forskarna som ingår i projektet.
- Det är som att ha en brandbomb med tidsutlösning installerad, säger han till Göteborgsposten, om att man i framtiden förmodligen kommer att ha svårt att läsa dagens filformat.

Håkan Adencrantz, avdelningschef för Kungliga bibliotekets digitala samlingar säger så här om den tid vi befinner oss i just nu:
- Risken är att det blir minst bevarat nu när vi producerar som mest information.

Projektet pågår fram till 2017 och leds av svenska Riksarkivet. Förutom Sverige deltar myndigheter och organisationer i Estland, Spanien, Tyskland, Grekland, Belgien, Nederländerna, Italien och Irland. Dessutom deltar två högskolor, Högskolan i Skövde och Universitetet i Padua i Italien.

För den radiostation som vill framtidssäkra sina egna data så gott det går, rekommenderas att:
- Lagra ljud, texter, bilder och filmer i olika filformat på olika medier.
- Använd open source-programvara som inte är knuten till någon speciell leverantör. En licensierad programvara kan kanske inte gå att ominstallera på en ny dator, eller slutar att fungera när man inte längre betalar sin licens eller tillverkaren har bestämt sig för att lägga ner programmet.
Extern Länk:
http://www.preforma-project.eu/

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten