TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2014-06-10 23:48:20
I stort sett uppfyllt Public Service-uppdrag
Granskningsnämnden vid Myndigheten för Radio och TV har granskat huruvida Public Service-bolagen har skött sina uppgifter gentemot staten. De får godkänt med vissa anmärkningar.

Man bedömer att SR, SVT och UR huvudsakligen har uppfyllt sina public service-uppdrag under 2013.

Det som Sveriges Radio brister i är framför allt två saker:
- Att man inte har tagit särskild hänsyn till de språkliga behoven hos barn och ungdomar som tillhör språkgruppen romani chib.
- Att man inte har prioriterat tillgängligheten till program för barn och unga med funktionsnedsättningar.

Granskningsnämnden har inte beaktat den verksamhet som bolagen bedriver på webben, eftersom det inte har ingått i granskningsuppdraget från regeringen.
Däremot har nämnden noterat att bolagen redovisat sina sändningsverksamheterpå webben.

Tveksamheter

I några fall har nämnden funnit att det råder tveksamhet kring om man har uppfyllt gällande sändningsregler eller inte eller att det råder otydlighet i redovisningen.
För Sveriges Radios del handlar det om att man har varit otydlig med hur man mäter hur man speglar vad som händer i hela landet och hur man arbetar med att följa upp spegligen över tid.

Nya sändningstillstånd

Fr.o.m. i år råder nya sändningstillstånd, varför detta var den sista årsgranskningen enligt det gamla sändningstillståndet. I år och framöver gäller att Public Service-bolagen ska hitta en gemensam redovisningsform gentemot Granskningsnämnden. Likaså måste bolagen redovisa sina sidoverksamheter mer öppet. Anledningen är framför allt att det enkelt ska gå att se om sidoverksamheterna bedrivs konkurrensneutralt till andra företag som erbjuder motsvarande tjänster.

Hela rapporten kan tankas hem i PDF-format via länken nedan.

Tidigare nyhet:
http://www.onair.nu/news/visa.asp?ID=2529
Extern Länk:
http://radioochtv.se/casedecisions/212594.pdf

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten