TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2013-12-09 23:27:13
Mix Megapol och Rockklassiker fällda
Granskningsnämnden vid Myndigheten för Radio och TV fäller Mix Megapol Södra Skåne, Mix Megapol Norra Skåne samt Rockklassiker Jönköping, för otillbörligt gynnande och för att ha sänt för mycket reklam.

Myndigheten har granskat sändningarna 7-9 februari i år under olika tidpunkter, och på eget initiativ. Bl.a. har man granskat evenemanget Mix Megapol Fjällkalas, där företag som har sponsrat evenemanget har omnämnts. Enligt SBS kan inte detta ses som gynnande, då Mix Megapol Fjällkalas är SBS eget evenemang.
Granskningsnämnden delar däremot inte den bedömningen, utan hävdar att sponsringen av Fjällkalaset var en sponsring av evenemanget och inte de aktuella sändningarna. Därför fälls sändningarna för gynnande av kommersiellt intresse.

I tävlingen Jackpot Joy omnämndes siten jackpotjoy.se vid ett flertal tillfällen. SBS skrev i sitt yttrande att jackpotjoy.se var en sponsor till tävlingen, och att detta framgick i meddelandet "Jackpot Joy i Mix Megapol". Enligt nämnden framgick detta dock inte på ett tillräckligt tydligt sätt att de just var sponsorer av tävlingen, varför programpunkten fälls för gynnande av kommersiellt intresse.

Vidare fälls sändningarna då de enligt nämnden innehöll för mycket reklam. Orsaken skulle vara en miss i planeringen av sändningstiderna för reklamen, varför viss reklam hamnat på fel timme och därigenom överskridit gällande regler för maximal reklamtid.

Rockklassiker

Vid sändningstillfället, 7 februari kl 6-10, angavs sändningsbeteckningen "106.3 Rockklassiker Västra Småland" istället för "106.3 Rockklasiker Jönköping" vilket var den sändningsbeteckning som var registrerad hos Myndigheten för Radio och TV vid det tillfället. SBS angav att man hade ansökt om att få byta till "...Västra Småland" men att ansökan hade blivit försenad.

Programinslag under den aktuella tiden var sponsrade av "Eniro 118 118" och i tillägg har man angivit en ljudlogotyp med "118 118 - Vi hjälper dig". SBS anför i sitt yttrande att tillägget har varit nödvändigt för att identifiera sponsorn som har finansierat sändningen (ett skall-krav i Radio- och TV-lagen, red.anm), något som däremot inte Granskningsnämnden köper.

I programmet Morronrock hade man ett stående samtalsämne om en ficklampa, en Varta Indestructable, som Clas Ohlson och Varta hade sponsrat med. Man berättade att man hade försökt att förstöra den genom att köra den i en mikrovågsugn, och man lämnade mer eller mindre galna tips såsom att fästa den i fronten av en bil och frontalkrocka med en annan bil, osv.
SBS anför att omnämnandet av den aktuella ficklampan motiveras av ett informations- och underhållningsintresse, eftersom sponsorerna inte omnämndes mer än ett fåtal gånger. Granskningsnämnden håller med om detta, och friar den programpunkten.

Även i Rockklassiker hade man överskridit tiden för max reklam, vilket man även här förklarar genom försenade reklaminslag.

För överträdelserna i Mix Megapol och Rockklassiker när det gäller Otillbörligt gynnande, sponsring och annonsmängder, har Granskningsnämnden ansökt hos Förvaltningsrätten om att tillståndshavarna för de tre sändningstillstånden ska påföras en särskild avgift om 40.000 kr för Mix Megapolsändningarna resp. 30.000 för Rockklassikersändningarna.

Besluten kan i sin helhet läsas på Granskningsnämndens webbplats, se länk nedan.
Mix Megapol-beslutet har ärendenummer 13/00439 och Rockklassiker-beslutet har ärendenummer 13/00441.
Extern Länk:
http://www.radioochtv.se/Sok-arende/Granskning/

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten