TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2013-11-21 20:30:51
Nya villkor för Public Service
Idag beslöt riksdagen att anta regeringens Kulturutskotts proposition om nya villkor för Public Service - minus några detaljer.

Propostionen heter Bildning och tillgänglighet med undertiteln Radio och TV i allmänhetens tjänst 2014-2019. Sammanfattningsvis innehåller den förslag till villkor och riktlinjer för SR, SVT och UR. Man skärper kraven på UR om att vidga sitt programutbud, sändningar på minoritetsspråk ska öka och man ska än mer spegla vad som händer i hela landet.

Man öppnar också för en samordning mellan de bolag som idag sänder FM-radio och som ska gå över till digitalradio. En branschsamordnare ska tillsättas i samarbete med Myndigheten för Radio och TV, för att underlätta övergången på alla plan - både från sändningsföretagen men också för radiomottagarbranschen.

Det ibland hårt kritiserade systemet med Radio- och TV-avgift blir kvar enligt propositionen, men regeringen avser att tillsätta en ny finansieringsutredning under tillståndsperioden. Det blir också en årlig tvåprocentig höjning av tilldelade medel under tillståndsperioden.

Sveriges Radios VD Cilla Benkö säger:
-Riksdagen har genom sitt beslut visat att den tycker att Public Service är viktigt och relevant för det svenska samhället och den svenska demokratin. Och vi ska göra vårt yttersta för att uppfylla publikens förväntningar

Det nya sändningstillståndet gäller 2014-2019.

Tidigare nyhet:
http://www.onair.nu/news/visa.asp?ID=2536
Extern Länk:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/96/88/e5ab6f6a.pdf

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten