TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2013-04-02 00:06:53
Musikupproret 2013 protesterar mot SR och STIM
�rjan Englund, l�tskrivare och producent f�r m�nga k�nda l�tar, protesterar mot den s.k. analogif�rdelningen som anv�nds n�r upphovsr�ttspengar ska f�rdelas efter att musik har spelats i radio. D�rf�r drar han ig�ng Musikupproret 2013, bl.a. genom att g� ur STIM.

Som Onair har skrivit om tidigare anv�nder STIM n�got som kallas f�r analogif�rdelning n�r upphovsr�ttspengar som kommer in fr�n radiostationer ska f�rdelas bland upphovsr�ttsinnehavarna. N�got f�renklat g�r det ut p� att n�rradio- och webbradiostationers upphovsr�ttsavgifter f�rdelas procentuellt bland upphovsr�ttsinnehavarna baserat p� hur m�nga g�nger Sveriges Radio har spelat olika l�tar.

En artist kan allts� f� en l�t spelad i en n�rradiostation varje dag utan att f� en krona i upphovsr�ttsavgifter, om just den l�ten inte har blivit spelad alls i t.ex. SR P4.

Det h�r har gjort att �rjan Englund nu har sagt upp sitt avtal med STIM som han har haft sedan 1972. Enligt STIM har han g�tt ur som upphovsman, men valt att stanna kvar i STIM via sitt musikf�rlag Englund Music.
�rjan Englund beskriver p� sin protest-hemsida om hur Monica T�rnell spelas friskt p� n�rradio och de kommersiella stationerna, men trots det f�r hon knappt n�gra pengar eftersom hon knappt spelas p� SR.
-N�r hon ber�ttar att hon har f�tt l�na fem kronor f�r att ha r�d att k�pa ett paket sm�r g�r b�garen.

Till Onair s�ger Fredrik Lom�ng, f�rdelningschef p� STIM, att analogif�rdelningen i m�nga fall �r utm�rkt att anv�nda.
- Men vi �r ocks� medvetna om att det finns musik som inte "tr�ffas" av analogin. Vi ser �ver om det kan finnas andra metoder f�r att n� den musiken, till rimliga kostnader.

Som Onair tidigare har skrivit om har countrykanalen.se bett om att f� redovisa varje enskilt verk som spelas i kanalen, n�got som STIM har sagt nej till.
- Stims f�rdelningsprinciper beslutas av medlemmarna via st�mma och styrelse. Det p�g�r ett st�ndigt f�rb�ttringsarbete n�r det g�ller f�rdelningsmetoderna. Men det g�r inte att ha metoder som kostar mer i administration, �n vad det finns pengar att dela ut, s�ger Fredrik Lom�ng till Onair.

STIM h�nvisar ocks� till ett Facebookinl�gg d�r man behandlar avr�kningsmodellen som anv�nds f�r n�rradiostationer. Magnus Bostr�m, tf verksamhetschef, skriver:

Vi g�r alltid v�rt b�sta f�r att tillgodose v�ra anslutnas �sikter, och tycker att det �r tr�kigt att vi inte alltid lyckas med detta. Stim �r en intressef�rening som �gs av v�ra anslutna upphovsm�n och f�rlag. Upphovsm�nnens och f�rlagens intressen bevakas �ven av v�ra �garf�reningar, FST, SKAP och Musikf�rl�ggarna. Det �r v�ra �gare och medlemmar som beslutar om Stims f�rdelningsregler.

I v�rt uppdrag ing�r �ven att inte dra p� oss en f�r h�g administrationskostnad, och d�rf�r m�ste avr�kningen fr�n vissa omr�den ber�knas enligt en schablonmodell. Vi f�rs�ker st�ndigt f�rb�ttra oss p� samtliga musikanv�ndningsomr�den och hoppas att vi genom teknisk utveckling i framtiden kan sp�ra varje framf�rande �ven i de minsta n�rradiokanalerna, samtidigt som de administrativa kostnaderna f�r s� pass detaljerad registrering kan h�llas p� en rimlig niv�. Dock �r vi inte d�r �n.


Musik i P4

�rjan Englund beskriver ocks� hur sv�rt det �r att f� en l�t spelad i P4 Riks:
N�stan lika sv�rt som att f� med en l�t i melodifestivalen. MEN! Om Christer Bj�rkman tar med en l�t i Melodifestivalen s� spelas den �ven i P4.

Pia Kalischer, musikchef f�r Sveriges Radio, och Jonas Westman, musikl�ggningschef f�r P4, s�ger till Onair att musikurvalet styrs av kanalens musikpolicy som till stor del best�r av aktuell musik.
-Olika intressenter kommer alltid att ha synpunkter p� musiken i Sveriges Radio. V�ra musikredakt�rers uppgift �r att sj�lvst�ndigt och utan p�verkan v�lja vilka l�tar som ska spelas., s�ger Pia Kalischer och Jonas Westman till Onair.

"Musikupproret 2013" n�r du via l�nken nedan.

Tidigare nyhet:
http://www.onair.nu/news/visa.asp?ID=2412
Extern L�nk:
http://www.englundmusic.com/Musikupproret-2013.html

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten