TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-12-22 21:09:35
Skarp kritik mot SR:s lyssnarregister
Som Onair ber�ttade ig�r finns det en databas hos Sveriges Radio med uppgifter om inringande lyssnare. Kritiken om "�siktsregistrering" har inte l�tit v�nta p� sig, och nu �ppnar �ven Datainspektionen f�r att eventuellt granska Sveriges Radio.


Flera andra medier har tagit upp fr�gan om huruvida Sveriges Radio registrerar sina lyssnares �sikter eller ej.

Det tvingade Sveriges Radios chefsjurist samt programdirekt�ren Bj�rn L�fdahl att g� ut och lugna oroliga lyssnare.
- Sveriges Radios stora publik ska inte vara orolig. Vi f�r inte n�got register �ver de medverkandes �sikter, s�ger Bj�rn L�fdahl i ett pressmeddelande.

Databasen som det pratas om �r en t�nkt vidareutveckling av den databas d�r telefonisterna i telefonslussen sammanfattar vad de inringande vill prata om f�r vidaref�rmedling till producenten. Idag anv�nds den f�r att producenten ska f� en snabb �verblick �ver de som vill vara med i programmen och f�r att kunna f� till ett s� brett program som m�jligt. Detta f�rfarande anv�nds �ven p� andra stationer.

Men man vill i framtiden kunna spara namn och diskussions�mne p� de som inte har kommit med i programmen utan bara ringt in, f�r att kunna ringa upp dessa i kommande program d�r deras �mne kanske b�ttre passar in.
Systemet har testk�rts i G�teborg under en tid.

Eftersom �mnesvalet kan avsl�ja �sikter som personer har i en viss fr�ga, �r d�rf�r denna typ av register k�nsligt, och reaktionerna i olika typer av medier har varit starka.

T.ex. skriver Abraham Staifo p� G�teborgspostens ledarblogg att Det st�r under alla omst�ndigheter klart att SR gjort sig skyldiga till �siktsregistering. Det kan rimligtvis inte finnas n�gon redaktionell nytta av materialet f�r ett program som bygger p� lyssnarnas spontana infall.
Vidare skriver han att Sveriges Radio �tminstone borde ha fr�gat respektive medverkande om man f�r lov att spara uppgifterna.

Personuppgiftslagen, PUL

Medier �r generellt undantagna Personuppgiftslagen, PUL, men man m�ste �nd� ha tillr�ckligt h�g �tkomsts�kerhet f�r de databaser med personuppgifter som man hanterar. Datainspektionens jurister kommer att titta p� fallet f�r att se om de ska inleda en granskning.

Sveriges Radios jurist Bj�rn L�fdahl s�ger att man kommer att se �ver och begr�nsa tillg�ngligheten till databasen.

Tidigare nyhet:
http://www.onair.nu/news/visa.asp?ID=2446

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten