TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-12-21 01:14:50
Ospecificerade anmälningar avskrivs
Om du hade tänkt göra en anmälan till Granskningsnämnden vid Myndigheten för radio och TV, och inte kan peka på ett specifikt program, inslag, serie eller liknande, finns det stor risk att myndigheten avskriver ärendet utan åtgärd.

I två ärenden som nyligen har avslutats avskriver Granskningsnämnden vid Myndigheten för radio och TV ärendena då de inte avser ett visst program, ett inslag, serie, eller liknande.

Ett av ärendena handlar om att Sveriges Radio och Sveriges Television inte påtalar i sina nyhetsrapporteringar när alkoholkonsumtion är inblandat i våldshandlingar eller olyckor som sker.

Granskningsnämnden skriver att Anmälarens kritik avser inte något specifikt program eller inslag och är alltför opreciserad för att läggas till grund för en granskning. Granskningsnämnden skriver därför av ärendet..

I en annan anmälan skriver en person att han/hon har "uppfattat en tydlig vänsterorientering i nyhetssändningarna i Sveriges Radio P4 Östergötland."

Även i det här fallet anser Granskningsnämnden att anmälarens kritik är alltför ospecificerad för att ligga till grund för en granskning.

I Granskningsnämndens uppdrag ingår inte att pröva "smak och lämplighet" eller "kvaliteten på innehållet i enskilda program". För sådana frågor bör man kontakta programföretagen direkt.

Andra anmälningsvägar

Det finns andra anmälningsvägar att gå om man anser att ett programföretag inte uppfyller villkoren för sitt sändningstillstånd eller bryter mot andra regler eller lagar.

Om man anser att ett uttalande är förtal mot en enskild person kan man anmäla det till Justiekanslern, www.jk.se .

Om man anser att ett programföretag diskriminerar en grupp av människor genom uttalande eller val av ämnen, kan man anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO, www.do.se . Vad som definieras som en grupp av människor anges i DO:s listning; "kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller i samband med föräldraledighet."

Till sist kan man så klart även stämma ett programföretag inför allmän domstol, men då det är en kostsam process bör man anlita juridisk hjälp innan man tar till en stämning.


Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten