TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-12-10 18:48:15
Fällande och friande
Idag kom flera beslut från Granskningsnämnden vid Myndigheten för Radio och TV. Några radioprogram frias, och några program fälls.

Obs i P1 - Fälls för partiskhet

I en krönika i programmet Obs i P1 riktades långtgående kritik mot Ilmar Reepalu, socialdemokratisk politiker från Malmö. Granskningsnämnden vid Myndigheten för Radio och TV har nu fällt krönikan.

Granskningsnämnden ansåg att uttalandena som krönikören gjorde i programmet närmast kunde beskrivas som ett personangrepp på Ilmar Reepalu. Han borde därför ha fått möjlighet att bemöta uttalandena direkt eller i anslutning till sändningen. När han inte fick det så stred krönikan på Sveriges Radios krav på opartiskhet, varför programmet fälldes i Granskningsnämnden.

Här kan du ladda ner Granskningsnämndens beslut i frågan.


Lur i P4 - Frias från Otillbörligt gynnande

I programmet Lur i P4 i Sveriges Radio Malmöhus den 15 augusti hänvisade programledaren flera gånger till att lyssnaren kunde gå in på programmets Facebooksida för att önska musik. En anmälare ansåg att man därigenom hade gynnat företaget Facebook.

Granskningsnämnden har tidigare ansett att det ska vara möjligt för Sveriges Radio att hänvisa till sin närvaro på olika sociala medier, t.ex. Facebook, utan att det ska anses vara gynnande av kommersiella intressen. Däremot får man inte uppmana folk att gå med i ett speciellt socialt nätverk, vilket inte heller skedde i det aktuella programmet. Därför frias inslaget.

Här kan du ladda ner Granskningsnämndens beslut i frågan.


OS Extra i P4 Stockholm - fälls för partiskhet

I ett inslag intervjuades en person som hade sålt guld till ett nätföretag och haft dåliga erfarenheter av det. Det företag som tog emot guldet har anmält programmet för partiskhet.

Sveriges Radio anser i sitt yttrande till Granskningsnämnden att man har försökt att ge företaget en chans att bemöta kritiken som säljaren av guldet har haft mot företaget, men har inte lyckats att komma i kontakt med någon representant för företaget innan inslaget gick i sändning.

Granskningsnämnden anser att Sveriges Radio inte har gjort tillräckligt för att låta företaget få yttra sig, och fäller därför inslaget för partiskhet.

Här kan du ladda ner Granskningsnämndens beslut i frågan.


Norrbottensnytt, P4 Norrbotten - Frias från Opartiskhet och saklighet

Ett inslag handlade om nívåerna på hyreslägenheter i Pajala och hur de påverkade människor som arbetspendlade dit.

En anmälare, tillika hyresvärd, är kritisk till SR:s rapportering och anser att det är en "hetsjakt på honom", och att faktaunderlaget som SR har använt sig av är dåligt.
Framför allt antyder hyresvärden att SR:s inslagstitel "Ockerhyror i Pajala" innebär ett ställningstagande i konflikten.

Granskningsnämnden anser att hyresvärden har fått tillfälle att kommentera de aktuella hyresnivåerna, och den kritik som riktades mot honom. Därigenom kan inte Sveriges Radio ha anses ha brustit i reglerna om partiskhet och saklighet.

Här kan du ladda ner Granskningsnämndens beslut i frågan.


Extern Länk:
http://www.radioochtv.se

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten