TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-12-10 18:48:15
F�llande och friande
Idag kom flera beslut fr�n Granskningsn�mnden vid Myndigheten f�r Radio och TV. N�gra radioprogram frias, och n�gra program f�lls.

Obs i P1 - F�lls f�r partiskhet

I en kr�nika i programmet Obs i P1 riktades l�ngtg�ende kritik mot Ilmar Reepalu, socialdemokratisk politiker fr�n Malm�. Granskningsn�mnden vid Myndigheten f�r Radio och TV har nu f�llt kr�nikan.

Granskningsn�mnden ans�g att uttalandena som kr�nik�ren gjorde i programmet n�rmast kunde beskrivas som ett personangrepp p� Ilmar Reepalu. Han borde d�rf�r ha f�tt m�jlighet att bem�ta uttalandena direkt eller i anslutning till s�ndningen. N�r han inte fick det s� stred kr�nikan p� Sveriges Radios krav p� opartiskhet, varf�r programmet f�lldes i Granskningsn�mnden.

H�r kan du ladda ner Granskningsn�mndens beslut i fr�gan.


Lur i P4 - Frias fr�n Otillb�rligt gynnande

I programmet Lur i P4 i Sveriges Radio Malm�hus den 15 augusti h�nvisade programledaren flera g�nger till att lyssnaren kunde g� in p� programmets Facebooksida f�r att �nska musik. En anm�lare ans�g att man d�rigenom hade gynnat f�retaget Facebook.

Granskningsn�mnden har tidigare ansett att det ska vara m�jligt f�r Sveriges Radio att h�nvisa till sin n�rvaro p� olika sociala medier, t.ex. Facebook, utan att det ska anses vara gynnande av kommersiella intressen. D�remot f�r man inte uppmana folk att g� med i ett speciellt socialt n�tverk, vilket inte heller skedde i det aktuella programmet. D�rf�r frias inslaget.

H�r kan du ladda ner Granskningsn�mndens beslut i fr�gan.


OS Extra i P4 Stockholm - f�lls f�r partiskhet

I ett inslag intervjuades en person som hade s�lt guld till ett n�tf�retag och haft d�liga erfarenheter av det. Det f�retag som tog emot guldet har anm�lt programmet f�r partiskhet.

Sveriges Radio anser i sitt yttrande till Granskningsn�mnden att man har f�rs�kt att ge f�retaget en chans att bem�ta kritiken som s�ljaren av guldet har haft mot f�retaget, men har inte lyckats att komma i kontakt med n�gon representant f�r f�retaget innan inslaget gick i s�ndning.

Granskningsn�mnden anser att Sveriges Radio inte har gjort tillr�ckligt f�r att l�ta f�retaget f� yttra sig, och f�ller d�rf�r inslaget f�r partiskhet.

H�r kan du ladda ner Granskningsn�mndens beslut i fr�gan.


Norrbottensnytt, P4 Norrbotten - Frias fr�n Opartiskhet och saklighet

Ett inslag handlade om n�v�erna p� hyresl�genheter i Pajala och hur de p�verkade m�nniskor som arbetspendlade dit.

En anm�lare, tillika hyresv�rd, �r kritisk till SR:s rapportering och anser att det �r en "hetsjakt p� honom", och att faktaunderlaget som SR har anv�nt sig av �r d�ligt.
Framf�r allt antyder hyresv�rden att SR:s inslagstitel "Ockerhyror i Pajala" inneb�r ett st�llningstagande i konflikten.

Granskningsn�mnden anser att hyresv�rden har f�tt tillf�lle att kommentera de aktuella hyresniv�erna, och den kritik som riktades mot honom. D�rigenom kan inte Sveriges Radio ha anses ha brustit i reglerna om partiskhet och saklighet.

H�r kan du ladda ner Granskningsn�mndens beslut i fr�gan.


Extern L�nk:
http://www.radioochtv.se

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten