TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-10-15 21:08:41
N�rradion begr�nsat kommersiell
I en rapport om n�rradion som Myndigheten f�r radio och TV har haft regeringens uppdrag att ta fram, finner man att n�rradion i Sverige generellt har f� kommersiella inslag.


Rapporten �verl�mnades till Kulturdepartementet idag. I den bed�mer myndigheten att n�rradion i huvudsak uppfyller sitt syfte med att vara "det ideella f�reningslivets radio" och att den oftast �r fri fr�n kommersiella intressen. De f� inslag p� kommersiella intressen som kan �nd� visar p� kan inte anses ha n�gon st�rre p�verkan p� n�rradion som helhet. D�rf�r finns det i nul�get inte tillr�ckligt med sk�l att f�resl� n�gra regel�ndringar.

N�gra n�rradioakt�rer vidareuts�nder program fr�n de kommersiella stationerna (s.k. PLR-program). Men de �r f�rh�llandevis f�, och man b�r undvika att reglera den yttrandefrihet som ska r�da inom mediav�rlden. D�remot b�r man noga f�lja utvecklingen p� denna punkt och dessutom g�ra en �vergripande �versyn av den svenska radion inom tre �r.

Hela rapporten kan laddas ner via l�nken nedan (PDF-fil, ca 3 MB)
Extern L�nk:
http://www.radioochtv.se/Documents/Uppdrag/N%c3%a4rradiouppdraget/11-03755%20Slutgiltig%20rapport%20om%20n%c3%a4rradion.pdf

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten