TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-05-14 19:44:56
Tankesmedjan i P3 friat av Granskningsn�mnden
I ett beslut av Granskningsn�mnden vid Myndigheten f�r Radio och TV, frias programmet Tankesmedjan i Sveriges Radio P3, som s�ndes den 6 mars i �r. Fr�gan g�llde opartiskhet och saklighet.


Inslaget i satirprogrammet Tankesmedjan handlade om en kampanj som Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) hade s�kt projektst�d f�r hos Migrationsverket.

Totalt 70 anm�lningar kom in till Granskningsn�mnden fr�n olika privatpersoner. Anm�larna ans�g att programledaren i inslaget spred hat, uttryckte sig neds�ttande och kr�nkande samt tog politisk st�llning mot Sverigedemokraterna, och att SDU inte gavs m�jlighet att bem�ta p�st�endena i inslaget.

Bem�tande

Sveriges Radio h�nvisar till Granskningsn�mndens praxis att begreppet "opartiskhet" ska tolkas olika beroende av vilken programformen som s�nds. Vidare h�vdar man att SDU som ungdomsf�rbund till ett av Sveriges riksdagspartier m�ste t�la att f�rbundets �sikter tas upp i form av vass satir, framf�r allt d� man i det h�r fallet kopplade satiren till en projektans�kan hos en statlig myndighet.
F�r att mildra den vassa satiren har man ocks� s�nt ett beriktigande den 12 mars.

Granskningsn�mndens bed�mning

N�mnden h�vdar att dess praxis �r att vida ramar ska g�lla f�r vad som f�r s�gas i ett satirinslag. Uttalandena i inslaget var d�remot mycket l�ngtg�ende och v�rderande. D�rmed brast inslaget i saklighet, och det beriktigande som s�ndes var s� allm�nt h�llet att det inte kan uppv�ga bristen.
�nd� bed�mer granskningsn�mnden inte att bristen var s� allvarlig att den varken strider mot kravet p� opartiskhet eller saklighet.

Via PDF-l�nken nedan kan du l�sa beslutet i sin helhet.
Extern L�nk:
http://www.radioochtv.se/Documents/Beslut/n%C3%A4mndens%20beslut/2012/12-00629%20Beslut%20i%20granskningsn%C3%A4mnden.pdf

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten