TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-05-08 14:41:49
Radiofr�gor upp i konstitutionsutskottet
I riksdagens konstitutionsutskott p� torsdag tar man upp ett antal radiorelaterade motioner, som bl.a. behandlar radioreklamtid samt koncessionsavgifter f�r den privata lokalradion.

Flera motioner p� omr�det har kommit in fr�n olika riksdagsledam�ter.

Ulf Holm (mp)

Ulf Holm vill se en s�nkning av antalet till�tna minuter radioreklam per timme. Idag till�ter reglerna upp till 12 minuter reklam per timme, men han vill se en s�nkning till max �tta minuter som det var tills nyligen.
P� samma s�tt vill han se att antalet programavbrott regleras f�r att slippa "uppstyckning" av intressanta program.

Det framg�r inte av motionen om dessa regler �ven ska g�lla reklam i n�rradion, men tidigare har TV, privat lokalradio och n�rradio f�ljts �t lagm�ssigt n�r det g�ller reklamtider, och det finns ingen anledning att tro att det i s� fall skulle bli annorlunda om motionen mynnar ut i en lag s� sm�ningom.


Berit H�gman (s), m.fl.

Berit H�gman m.fl. har lagt en ganska omfattande motion med m�nga punkter inom kultur, medier, trossamfund och fritid.
N�r det g�ller mediebiten vill de se en �kad tilldelning av medel till Public Service-f�retagen f�r att kunna �ppna upp fler delar av sina arkiv.

De vill ocks� avsl� regeringens f�rslag att slopa den s.k. 55-procentregeln f�r bl.a. Sveriges Radio. Regeln inneb�r att 55% av allm�nproduktionen inom Public Service, ska ske utanf�r Stockholm.

Roland Utbult (kd)

Idag kan den som har lidit men av att en felaktig uppgift s�nts i radio kring honom/henne, f� genm�le, dvs uppgiften ska "beriktigas n�r det �r befogat" som lagtexten lyder. Via Granskningsn�mnden vid Myndigheten f�r Radio och TV, kan s�ndningsf�retaget bli skyldig att korrigera uppgiften.
Dock g�ller detta inte alla s�ndande organisationer, och inte i alla sammanhang.

Roland Utbult anser att sj�lvsaneringen inom branschen �r otydlig, och vill se en sk�rpning av lagen p� denna punkt.

Tomas Tob� (m) samt Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin (m)

Tomas Tob� har lagt en motion g�llande s�nkning av den privata lokalradions koncessionsavgifter, och Lars Beckman och Carl-Oskar Bohlin vill slopa dem helt.

De sistn�mna anser att ett slopande av koncessionsavgifterna skulle kunna inneb�ra att den privata lokalradion skulle f� ekonomiska f�ruts�ttningar att erbjuda nyhetss�ndningar och annat regionalt inneh�ll, vilket skulle ge den �kade m�ngfald som m�nga efterfr�gar.


Onair.nu f�r anledning att �terkomma med vad dessa motioner mynnar ut i.

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten