TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-04-27 19:36:04
Strejkvarsel mot Public Service
Fackf�rbundet Unionen varslar om konflikt�tg�rder p� samtliga svenska Public Service-f�retag.

P� Sveriges Radio ber�r varslet omr�dessupport inom Teknik IT, produktionsservice, tabl�- program- och musikl�ggning samt ekonomer och ekonomiassistenter.

P� Utbildningsradion omfattas Mediacenter, Leveranscenter, kvalitetskontroll, kopiering och programkontroll.

P� Radiotj�nst i Kiruna omfattar varslet total arbetsnedl�ggelse av samtliga medlemmar som �r anst�llda av f�retaget.

Enligt Unionen �r orsaken till varslet att Public Service-f�retagen vill tvinga fram s�mre arbetstidsvillkor f�r de medlemmar som redan arbetar mycket obekv�m arbetstid eller p� oregelbundna tider.

Man har ocks� kr�vs l�ne�kningar med en garanti p� minst 320 kronor i m�naden medan arbetsgivarna vill ha en l�gre individgaranti p� 215 kronor.
Extern L�nk:
http://www.unionen.se

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten