TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-03-21 08:51:32
Två radiokanaler på samma frekvens
På många håll i världen råder det frekvensbrist för rundradion. Olika tekniker finns för att komma tillrätta med det. Men nu har forskare vid Uppsala universitet kommit på en ny metod som förhoppningsvis kan leda till nya radiotillämpningar i framtiden.

DAB är en metod att kunna trycka in flera program på samma frekvens, man kan minska ytan som en viss frekvens ska täcka (genom att flytta en sändare, minska effekten, m.m.) och på så sätt kunna återanvända samma frekvens med mindre avstånd mellan dem (detta är en teknik som ofta används av mobiloperatörerna), man kan välja att endast sända över webben, osv. Detta är verktyg och metoder som finns idag för att komma tillrätta med frekvensbrist.

Men nu har forskare vid Institutet för rymdfysik vid Uppsala universitet kommit på en ny metod som kanske kan utnyttjas i framtiden. Det handlar om att utnyttja en fysikalisk egenskap hos det elektromagnetiska fältet, kallat banimpulsmoment eller rörelsemängdmoment (eng. Orbital Angular Momentum, OAM). Denna egenskap gör att atomer och molekyler sänder ut sin strälning på ett kvantiserat sätt och hittills har man bara utnyttjat egenskapen för att sända ut laserljus och liknande.

Ett EU-projekt (www.phorbitech.eu) stödjer olika typer av forskningar inom optikområdet där tanken är att ta fram komponenter som tillsammans kan sättas samman till fungerande tillämpningar. Italien och Sverige bedriver motsvarande typer av forskning inom radioområdet. Och i somras lyckades man under ett försök i Venedig att överföra två samtidiga TV-sändningar med stereoljud på en och samma frekvens.

Det kommer dock ta ett par år innan man har ett färdigt radiosystem som kan tillämpas av rundradion.Tack till professor Bo Thidé vid Swedish Institute of Space Physics i Uppsala, för principbeskrivningen.
Extern Länk:
http://www.irf.se/

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten