TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-03-21 08:51:32
Tv� radiokanaler p� samma frekvens
P� m�nga h�ll i v�rlden r�der det frekvensbrist f�r rundradion. Olika tekniker finns f�r att komma tillr�tta med det. Men nu har forskare vid Uppsala universitet kommit p� en ny metod som f�rhoppningsvis kan leda till nya radiotill�mpningar i framtiden.

DAB �r en metod att kunna trycka in flera program p� samma frekvens, man kan minska ytan som en viss frekvens ska t�cka (genom att flytta en s�ndare, minska effekten, m.m.) och p� s� s�tt kunna �teranv�nda samma frekvens med mindre avst�nd mellan dem (detta �r en teknik som ofta anv�nds av mobiloperat�rerna), man kan v�lja att endast s�nda �ver webben, osv. Detta �r verktyg och metoder som finns idag f�r att komma tillr�tta med frekvensbrist.

Men nu har forskare vid Institutet f�r rymdfysik vid Uppsala universitet kommit p� en ny metod som kanske kan utnyttjas i framtiden. Det handlar om att utnyttja en fysikalisk egenskap hos det elektromagnetiska f�ltet, kallat banimpulsmoment eller r�relsem�ngdmoment (eng. Orbital Angular Momentum, OAM). Denna egenskap g�r att atomer och molekyler s�nder ut sin str�lning p� ett kvantiserat s�tt och hittills har man bara utnyttjat egenskapen f�r att s�nda ut laserljus och liknande.

Ett EU-projekt (www.phorbitech.eu) st�djer olika typer av forskningar inom optikomr�det d�r tanken �r att ta fram komponenter som tillsammans kan s�ttas samman till fungerande till�mpningar. Italien och Sverige bedriver motsvarande typer av forskning inom radioomr�det. Och i somras lyckades man under ett f�rs�k i Venedig att �verf�ra tv� samtidiga TV-s�ndningar med stereoljud p� en och samma frekvens.

Det kommer dock ta ett par �r innan man har ett f�rdigt radiosystem som kan till�mpas av rundradion.Tack till professor Bo Thid� vid Swedish Institute of Space Physics i Uppsala, f�r principbeskrivningen.
Extern L�nk:
http://www.irf.se/

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten