TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-03-19 22:04:06
Ring P1 f�lldes
En kortversion av Sveriges Radios diskussionsprogram Ring P1 stred mot kravet p� h�nsyn till radions s�rskilda genomslagskraft. Det meddelar Granskningsn�mnden vid Myndigheten f�r radio och TV idag.

I programmet f�rekom ett f�rinspelat lyssnarinl�gg om en spr�ksatsning som Malm�polisen hade gjort. Inslaget "gav uttryck f�r en uppenbart kr�nkande och f�rdomsfull syn p� invandrare fr�n arabisktalande l�nder" skriver Myndigheten f�r radio och TV i ett pressmeddelande.

Inslaget s�ndes okommenterat och utan m�jlighet till efterf�ljande diskussion i samma program. Granskningsn�mnden hos myndigheten fann d�rf�r att s�ndningen stred mot best�mmelsen om mediets genomslagskraft.

Granskningsn�mnden granskade ocks� huvuds�ndningen av Ring P1 d�r lyssnarinl�gget f�rst f�rekom. Att programledaren inte kommenterade h�tskheten i inl�gget eller tog avst�nd fr�n uttalandena kritiseras av n�mnden men ifr�gasatte inte att Sveriges Radio hade till syfte att f� till st�nd en debatt och man ans�g att SR hade anledning att utg� fr�n att balanserade lyssnarinl�gg skulle komma att s�ndas senare i programmet. D�rf�r friades huvuds�ndningen.

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten