TIPSA REDAKTIONEN: nyhe[email protected]
Publicerad: 2012-03-06 13:56:27
Ingen omriktning av FM-sändare i Dalarna
En elallergiker i Dalarna har klagat på att strålning från bl.a. radiosändare orsakar honom hälsoproblem. Miljönämnden i Mora/Orsa väljer dock att gå på samhällets behov av fungerande trådlösa kommunikationer i området.

Det var för ett par år sedan som personen, boende i Venjan väster om Mora, klagade på att trådlösa utsändningar
från bl.a. rundradiosändarna i området orsakade honom huvudvärk, ryggproblem och stickningar i hjärtat. Förutom rundradio skulle alla former av radiovågor orsaka problemen, och han ville därför ha sändningarna strypta i effekttäthet till max 50 nanowatt per kvadratmeter över sin fastighet. Detta värde skulle dessutom vara den samlade effekttätheten räknat på samtliga utsändningar, vilket skulle innebära att alla Radio- och TV-sändande operatörer liksom mobiloperatörerna och blåljusmyndigheternas kommunikationsradiosystem skulle behöva samsas för att de tillsammans inte skulle överskrida effekttätheten.

Efter flera års utredning, bl.a. med Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen inblandade, togs idag ärendet upp för beslut i Miljönämnden Mora/Orsa.

Beslut: Ingen åtgärd

Beslutet idag innebär att Miljönämnden ser att samhällets behov av trådlösa kommunikationer av säkerhetsskäl måste gå före en enskild persons rätt till drägligt boende.
Därför kommer man inte att ålägga Teracom att rikta om sändningarna.

En eventuell överklagan, säger Miljönämnden också, kommer inte att beaktas om strålningsvärdena understiger de referensnivåer som finns. Vid den aktuella fastigheten överstiger inte stålningsnivåerna dessa värden.

Nämndens ledamöter var eniga i beslutet.

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten