TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-03-06 13:56:27
Ingen omriktning av FM-s�ndare i Dalarna
En elallergiker i Dalarna har klagat p� att str�lning fr�n bl.a. radios�ndare orsakar honom h�lsoproblem. Milj�n�mnden i Mora/Orsa v�ljer dock att g� p� samh�llets behov av fungerande tr�dl�sa kommunikationer i omr�det.

Det var f�r ett par �r sedan som personen, boende i Venjan v�ster om Mora, klagade p� att tr�dl�sa uts�ndningar
fr�n bl.a. rundradios�ndarna i omr�det orsakade honom huvudv�rk, ryggproblem och stickningar i hj�rtat. F�rutom rundradio skulle alla former av radiov�gor orsaka problemen, och han ville d�rf�r ha s�ndningarna strypta i effektt�thet till max 50 nanowatt per kvadratmeter �ver sin fastighet. Detta v�rde skulle dessutom vara den samlade effektt�theten r�knat p� samtliga uts�ndningar, vilket skulle inneb�ra att alla Radio- och TV-s�ndande operat�rer liksom mobiloperat�rerna och bl�ljusmyndigheternas kommunikationsradiosystem skulle beh�va samsas f�r att de tillsammans inte skulle �verskrida effektt�theten.

Efter flera �rs utredning, bl.a. med Str�ls�kerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen inblandade, togs idag �rendet upp f�r beslut i Milj�n�mnden Mora/Orsa.

Beslut: Ingen �tg�rd

Beslutet idag inneb�r att Milj�n�mnden ser att samh�llets behov av tr�dl�sa kommunikationer av s�kerhetssk�l m�ste g� f�re en enskild persons r�tt till dr�gligt boende.
D�rf�r kommer man inte att �l�gga Teracom att rikta om s�ndningarna.

En eventuell �verklagan, s�ger Milj�n�mnden ocks�, kommer inte att beaktas om str�lningsv�rdena understiger de referensniv�er som finns. Vid den aktuella fastigheten �verstiger inte st�lningsniv�erna dessa v�rden.

N�mndens ledam�ter var eniga i beslutet.

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten