TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-02-28 20:22:17
Br�k om kommunfullm�ktiges�ndningarna i G�vle
70000 kr ville G�vle N�rradiof�rening ha f�r att sk�ta �rets kommunfullm�ktiges�ndningar.
40000 kr beg�rde Cityradion G�vle. Kommunen valde att l�ta uppdraget g� till n�rradiof�reningen, och nu har Cityradion och flera borgliga politiker ifr�gasatt upphandlingsf�rfarandet.


Bo Sundstr�m, chef f�r Cityradion G�vle, s�ger till G�vle Dagblad att han har visat f�r kommunen att han kan sk�ta s�ndningarna f�r 30000 kr l�gre pris �n N�rradiof�reningen, och dessutom ge b�ttre ljud.
Han misst�nker att sk�let �r politiskt:
- Det h�r handlar bara om politik. Kommunen vill h�lla liv i n�rradiof�reningen, s�ger Bo Sundstr�m.

Daniel Olsson (s), ordf�rande f�r kommunfullm�ktige i G�vle f�rklarar varf�r G�vle N�rradiof�rening har f�tt uppdraget:
- N�rradiof�reningen erbj�d oss fler tj�nster som vi tycker �r intressanta. De kommer att intervjua enskilda politiker och dessutom g�ra reportage som gynnar demokratin i G�vle mer �n den enklare tj�nst som Cityradion erbjuder.
Daniel Olsson s�ger vidare att Bo Sundstr�m �r fel ute n�r det g�ller att politiska sk�l skulle st� bakom beslutet.
- Jag har h�rt att det p�st�s att G�vle N�rradiof�rening ska vara socialdemokrater, men jag vet inget om deras politiska sympatier. Lika lite vet jag var Cityradion st�r politiskt.

Fullm�ktigem�tet 20 februari

Vid kommunfullm�ktigem�tet den 20 februari fastslogs att radiouts�ndningarna skulle sk�tas av G�vle N�rradiof�rening. Det blev en debatt mellan � ena sidan Micael Dahlberg (m) och Mats Ivarsson (fp) som ifr�gasatte hur upphandlingen har g�tt till, � andra sidan Daniel Olsson (s), som svarade att de har varit ovana vid att f� flera offerter f�r en s�dan h�r tj�nst.

De extra tj�nster som G�vle N�rradiof�rening har offererat har funnits med i en bilaga till offerten som Daniel Olsson sa har varit sv�rt att f� tag p�, och som har bidragit till diskussionerna kring upphandlingsf�rfarandet.
Extern L�nk:
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Moten-kallelser-och-protokoll/Kommunfullmaktige/

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten