Nyhet h�mtad fr�n OnAir.nu
2016-04-15 11:38:48
MTG f�r tre nya radiotillst�nd i Stockholm och G�teborg
Redaktionen
De tre utlysta radiostillst�nden f�r privat radio i Stockholm och G�teborg g�r till MTG Sverige efter en sluten budgivning.
- Dagens besked �r mycket gl�djande och st�rker v�r beslutsamhet att investera l�ngsiktigt i v�r radioverksamhet, s�ger MTG Sveriges VD Anders Jensen
I februari utlyste MPRT (Myndigheten f�r Press, Radio och TV) de tre tidigare �terl�mnade tillst�nden f�r privat radio i Stockholm och G�teborg. Tillst�nden i Stockholm g�ller 105,9 och 107,1 d�r Bauer Media Group tidigare s�nde The Voice och Vinyl 107, och 104,8 i G�teborg d�r MTG Sverige s�nde Bandit Rock.

Efter ett slutet anbudsf�rfarande st�r det nu klart att samtliga tre tillst�nd tillfaller MTG Sverige.
- Dagens besked �r mycket gl�djande och st�rker v�r beslutsamhet att investera l�ngsiktigt i v�r radioverksamhet. Det �r ocks� en viktig signal om att det beh�vs en sundare marknadssituation, b�de n�r det g�ller den kommersiella radion och p� radiomarknaden i stort, s�ger Anders Jensen, VD f�r MTG Sverige och forts�tter:
- N�r radiotillst�nden upph�r att g�lla 2018 �r v�r f�rhoppning att det vid tillst�ndsgivningen skapas b�ttre f�ruts�ttningar f�r m�ngfald och konkurrens. Det �r n�dv�ndigt f�r att ytterligare st�rka och utveckla den kommersiella radion.

Vilka programformat MTG kommer att satsa p� offentligg�rs samma dag som s�ndningarna p�b�rjas.
- Med de nya tillst�nden i Stockholm och G�teborg kommer vi att kunna utveckla nya radioformat och s�tta ytterligare press p� v�ra konkurrenter i landets tv� viktigaste marknader. Nu kommer vi noggrant analysera marknaden f�r att se vilken typ av utbud som har st�rst potential, b�de hos lyssnarna och utifr�n konkurrenssituationen. Vi vill inte avsl�ja alltf�r mycket i f�rv�g, men vi hoppas att vara ig�ng innan sommaren, s�ger Christer Modig, aff�rsomr�deschef radio p� MTG Sverige.
Copyright � OnAir.nu - Citera oss g�rna, men gl�m inte ange k�lla.
Allt material t ex text, bild och grafik �r skyddat av lagen om upphovsr�tt.
Kopiering - s�v�l f�r kommersiella som icke-kommersiella �ndam�l
- �r f�rbjuden och f�ruts�tter tillst�nd.