Nyhet h�mtad fr�n OnAir.nu
2015-08-24 19:56:08
300 tj�nster bort fr�n MTG
Redaktionen
Enligt ett pressmeddelande kommer mediekoncernen MTG att minska antalet anst�llda med cirka 300 tj�nster f�rdelat mellan Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Detta som ett steg i ett stort omstruktureringsprogram i "koncernens p�g�ende digitala transformation".
Omstruktureringen och minskningen av anst�llda inneb�r nedskrivning av programinneh�ll och �vriga tillg�ngar. Ambitionen med f�r�ndringarna �r att st�lla om verksamheten till en verklighet som pr�glas av digitalisering och ny teknik. Vilka avdelningar och tj�nster som kommer f�rsvinna �r �nnu ej k�nt.
Copyright � OnAir.nu - Citera oss g�rna, men gl�m inte ange k�lla.
Allt material t ex text, bild och grafik �r skyddat av lagen om upphovsr�tt.
Kopiering - s�v�l f�r kommersiella som icke-kommersiella �ndam�l
- �r f�rbjuden och f�ruts�tter tillst�nd.