Nyhet h�mtad fr�n OnAir.nu
2014-02-05 22:30:06
EU tvingar STIM att redovisa radiopengar
Redaktionen
Ig�r r�stade Europaparlamentet igenom en ny lagstiftning som tvingar STIM och liknande upphovsr�ttsorganisationer att noggrannare redovisa hur pengar fr�n anv�ndare av licensierad musik, t.ex. radiostationer, anv�nds.
Onair har tidigare skrivit om den s.k. analogif�rdelningen, dvs att STIM delar ut upphovsr�ttspengar som kommer fr�n radiostationerna, baserat p� hur mycket speltid varje artist har f�tt i Sveriges Radios kanaler, oavsett hur mycket varje verk spelas i andra kanaler. Detta missgynnar allts� smala artister som spelas p� n�rradio- eller renodlade webbradiokanaler.

Hur denna f�rdelning av inkomna medel ser ut, �r i dagsl�get en intern angel�genhet inom STIM, m.fl.

Men nu tvingar en ny EU-lagstiftning upphovsr�ttsorganisationer att redovisa hur f�rdelningen ser ut.

- Nu f�r artister och f�rfattare st�rre m�jlighet att kontrollera hur deras pengar hanteras av insamlingss�llskapen, s�ger Christian Engstr�m, EU-parlamentsledamot f�r svenska Piratpartiet.

Det nya EU-direktivet inneh�ller ocks� detaljerade regler f�r hur insamlingss�llskapen ska redovisa int�kter och kostnader, inklusive l�ner och styrelsef�rm�ner.

- Den h�r �ppenheten beh�vs. Det har varit alldeles f�r m�nga skandaler runt om i Europa, inklusive Sverige, s�ger Christian Engstr�m vidare.

Ett EU-direktiv tvingar medlemsl�nderna att inf�ra en nationell lag. Det �r nu allts� upp till regeringen att skapa en ny lag som �r till�mpningsbar f�r svenska f�rh�llanden.

Artister kommer nu ocks� att f� m�jlighet att sj�lva v�lja hur de vill sprida sina verk. De kan allts� skriva speciella avtal med respektive radiostation, om s� �nskas, trots att de "STIMar" sina verk.

G�ller �ven Copyswede

F�rutom STIM g�ller det nya direktivet ocks� f�r upphovsr�ttsorganisationen Copyswede. De f�r en del av sina int�kter fr�n den s.k. privatkopieringsavgiften som l�ggs p� lagringsmedier som h�rddiskar, CD- och DVD-skivor m.m. Professionella anv�ndare av dessa lagringsmedier, t.ex. radiostationer kan �terf� erlagd avgift efter ans�kan hos Copyswede. Med det nya EU-direktivet kommer allts� konsumenter och radiostationer att enklare kunna f� redovisat hur ers�ttningssystemet ser ut.
Copyright � OnAir.nu - Citera oss g�rna, men gl�m inte ange k�lla.
Allt material t ex text, bild och grafik �r skyddat av lagen om upphovsr�tt.
Kopiering - s�v�l f�r kommersiella som icke-kommersiella �ndam�l
- �r f�rbjuden och f�ruts�tter tillst�nd.