TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Ny myndighet f�rnyar inte n�rradiotillst�nd  
Idag ser en ny myndighet dagens ljus, Digitalradion�mnden. De ska hj�lpa till i �verg�ngen fr�n analog till digital uts�ndningsteknik. Samtidigt meddelar de att dagens n�rradiotillst�nd inte f�rnyas n�r de l�per ut.

Myndighetens prim�ra uppgift �r att underl�tta �verg�ngen till DAB-teknik f�r n�rradio, privat lokalradio och Sveriges Radio. De kommer att arbeta t�tt med Myndigheten f�r radio och TV, Post- och Telestyrelsen samt dagens tillst�ndshavare.

Sven-Erik L�r�n vid Kulturdepartementet, s�ger till Onair:
- Vid analys har det visat sig att det har uppst�tt en m�ngd fr�gor, b�de n�r det g�ller avtal...
- L�s hela nyheten >>

SR V�st f�llda f�r bristande saklighet  
Tre inslag i Sveriges Radio V�st, med granskning av �tervinningsf�retaget Rambo i Lysekil, granskades av Granskningsn�mnden vid Myndigheten f�r Radio och TV. Ett inslag f�lldes av n�mnden, medan de tv� andra friades.

I det f�rsta inslaget, s�nt 2013-09-20, uppgavs att Rambo inte velat l�mna ut en uppdragsbeskrivning till reportern p� SR V�st. Detta trots att reportern hade tagit del av den, dagen innan inslaget s�ndes. F�r detta f�lls inslaget f�r bristande saklighet.

De tv� andra inslagen, s�nda 2013-10-01 resp 2013-10-03, handlade om att f�retaget inte hade anm�lt en eventuell arbetsplatsolycka till Arbet...
- L�s hela nyheten >>

Politisk reklam het potatis i Radio 88  
Huruvida politisk reklam ska s�ndas eller inte har varit en diskussionsfr�ga under alla �r som radioreklam har varit till�tet. Radio 88 i Partille har nu f�tt kritik efter att bara Sverigedemokraternas reklam rullar i kanalen.

Diskussionerna kring reklam f�r politiska partier eller inte har varit stor under alla val�r som reklam i radio har varit till�tet. Ja, �ven kring politisk reklam i TV har det stormat.
De som �r emot politisk reklam h�vdar att man endast b�r till�ta radioreklam f�r produkter och tj�nster, inte politiska id�er. Det har �ven h�rts r�ster f�r att bara partier som �verensst�mmer ideologiskt med ens e...
- L�s hela nyheten >>

Skoldator licenspliktig, men kostnad kan kr�vas av kommunen  
En familj i Alings�s m�ste betala Radio- och TV-avgift f�r sina barns skoldatorer. Men kostnaden skulle kunna kr�vas �ter av kommunen, s�ger Skolverket.

En mamma i Alings�s har varken TV eller dator, men ska �nd� betala TV-avgift. Det �r hennes barn som har f�tt datorer fr�n skolan samt internetuppkoppling f�r att anv�ndas i undervisningen. Det g�r att familjen m�ste betala Radio- och TV-avgift, rapporterade GT h�rom dan.

�rendet har pr�vats av F�rvaltningsr�tten i Lule� som g�r p� Radiotj�nsts linje - eftersom familjen har tillg�ng till dator ...
- L�s hela nyheten >>

N�rradiodagar och �rsst�mma f�r NRO i Trollh�ttan  
N�rradions riksorganisation, NRO, h�ller i �r sin �rst�mma samt konferens, "N�rradiodagarna", i Trollh�ttan 5-6 april. Flera workshops och seminarier �r inbokade.

St�mman (�rsm�tet) h�lls under s�ndagen och arrangeras i samarbete med Trollh�ttans N�rradiof�rening, men redan under l�rdagen blir det flera workshops och seminarier f�r deltagarna.

S� h�r ser programmet ut:

L�rdag
9.30-12 - Kristna Radion�tet, KRN, h�ller �rsm�te
12-13 - Lunch
13-15.30 - Om NRO:s internationella arbete. Man ber�ttar ocks� om DRM-f�rs�ket i Stockholm.
16-17 - V�stra G�...
- L�s hela nyheten >>

Kaliber firar 10 �r  
Kaliber i P1 har s�nts sedan 2004, och firar 10-�rsjubil�et med ett jubileumsprogram den 6 april.

Totalt har man under dessa 10 �r s�nt 252 program. Man avsl�jar och granskar samh�llsfenomen i tiden, och s�nds s�ndagar kl 12.00 i P1.

I jubileumsprogrammet den 6 april kl 12.00 fr�gar man sig vilka granskningar som har f�tt st�rst uppm�rksamhet, och vilka f�r�ndringar har s�ndningarna lett till?
Kalibers producent Sofia Boo s�ger:
- Det har varit j�ttekul att titta tillbaka p� alla fant...
- L�s hela nyheten >>

Friande och f�llande  
Idag meddelade Granskningsn�mnden vid Myndigheten f�r Radio och TV att man friar Tankesmedjan i SR P3, f�ller P4 Skaraborg och S�rmland samt friar Morgonekot i P1.

M�nga beslut fr�n myndigheten allts�.

Tankesmedjan i P3 �r ett satirprogram. 126 personer anm�lde ett program den 21 november f�rra �ret, som handlade om att staten inte l�ngre subventionerar insulinpumpar till personer med diabetes.
Anm�larna ans�g att inslaget var kr�nkande mot diabetiker.
N�mnden visade f�rst�else f�r att programledaren raljerade och uttryckte smakl�sa och st�tande formule...
- L�s hela nyheten >>

Ingen gripen f�r mordet  
�nnu �r ingen gripen f�r mordet p� Sveriges Radios utrikeskorrespondent Nils Horner. Men en islamistisk grupp i Afghanistan tar p� sig ansvaret, rapporterar Sveriges Radio. Ig�r kv�ll kom ocks� ett gemensamt uttalande fr�n flera Public Service-f�retag runt om i Europa.

Gruppen som tar p� sig ansvaret, ska vara en utbrytargrupp fr�n talibanerna och h�vdar p� sin hemsida att de ligger bakom mordet. Men journalister i Kabul ifr�gas�tter gruppens trov�rdighet d� de tidigare har tagit p� sig flera mord. �n s� l�nge har polisen i Kabul inte gripit n�gon.

I Sveriges Radios lokaler i Stockholm har man gjort iordning ett kondoleansbord f�r Nils Horner f�r den som vill...
- L�s hela nyheten >>

SR:s Nils Horner d�dad i Kabul  
Sveriges Radios journalist Nils Horner d�dades p� tisdagsmorgonen i ett attentat i Afghanistans huvudstad Kabul.


Han sk�ts ner med ett skott p� �ppen gatam s�ger vittnen till h�ndelsen till nyhetsbyr�n AFP.
Utrikesdepartementet bekr�ftar nu p� f�rmiddagen att en svensk medborgare har skjutits till d�ds, och att den svenska ambassaden arbetar med �rendet.

Attentatet skedde n�ra en libanesisk restaurang d�r utl�nningar brukar �ta, och d�r �ver 20 personer dog i ett bombattentat i januari.

Nils Horner b�...
- L�s hela nyheten >>

Fortsatt h�gt f�rtroende f�r SR  
I den �rliga f�rtroendebarometern som MedieAkademien g�r med hj�lp av SIFO, toppar Sveriges Radio f�rtroendet. L�gre �n f�rra �ret, men fortsatt h�gt.

MedieAkademien har l�tit SIFO intervjua slumpvis utvalda svenskar mellan 16 och 74 �r vilka olika institutioner som de har h�gst f�rtroende f�r.

Sveriges Radio toppar inte bara kategorin "Radio & TV" utan �ven alla institutioner. Detta med 73% mot f�rra �rets 76%.
L�gst f�rtroende har Twitter och Expressen, b�gge med 10%.

Bland enskilda mediepersonligheter toppar Janne Josefsson listan �ver...
- L�s hela nyheten >>

Svensktoppen N�sta sk�rper reglerna  
Efter att SR Sjuh�rad avsl�jat fusk med r�stningen till Melodifestivalen, sk�rper Sveriges Radio reglerna f�r r�stning till t�vlingen "Svensktoppen N�sta".

SR Sjuh�rad avsl�jade ig�r att det f�rekommer fusk med r�stningarna till Melodifestivalen. Vissa personer har l�tit en dator ringa i ett str�ck till de billigare r�stningsnumren, och d�rigenom l�tit vissa bidrag f� l�ngt fler r�ster �n vad de skulle ha f�tt annars.
Ledningen f�r Melodifestvalen gick snabbt ut med ett pressmeddelande d�r de f�rklarar att bidrag som f�r onormalt m�nga r�ster kommer...
- L�s hela nyheten >>

Provs�ndningar med DRM+  
Idag startar i Stockholmsomr�det den f�rsta provs�ndningen med det nya digitalradiosystemet DRM+. Provs�ndningarna sker fr�n Danderyd med en DRM+ s�ndare p� FM-bandets frekvens 97,0 MHz med 500 Watts effekt (ERP).

S�ndningarna, som sker i samr�d med Post- och telestyrelsen, ska till att b�rja med p�g� i sex m�nader. Den f�rsta etappen genomf�rs i syfte att skapa underlag f�r en teknisk analys och den andra f�r en mer detaljerad utv�rdering.

Bakom projektet st�r Digital Radio Sweden (DRS), en neutral, kommersiellt och politiskt obunden, ideell f�rening. DRS vill visa att det finns alternativ eller komplem...
- L�s hela nyheten >>

10 �r som radiov�rldsarv  
Den 2 juli i �r �r det 10 �r sedan l�ngv�gsstationen Grimeton upptogs som v�rldsarv p� UNESCOs v�rldsarvslista. Det ska uppm�rksammas, s�ger radiostationen. Samtidigt s�ker man radioamat�rer som ska bemanna en s�ndningsstudio i sommar.

L�ngv�gsstationen Grimeton �r den enda bevarade av ett n�tverk av l�ngv�gsstationer konstruerade av svenskamerikanen Ernst Alexandersson, och finns bel�get p� sl�tten �ster om Varberg i Halland. Syftet var att s�kra svenska kommunikationer mot utlandet, fr�mst USA, i h�ndelse av krig. Under f�rsta v�rldskriget var kommunikationsproblem en stor s�kerhetsbrist f�r Sverige, och under det andra v�rlds...
- L�s hela nyheten >>

Demonstranter i radiohuset i G�teborg  
Ett tjugotal demonstranter som protesterade mot Soran Ismail-fallet samlades i Sveriges Radios hus i G�teborg f�r att protestera mot Sveriges Radios riktlinjer under val�ret.

Det var demonstranter fr�n Facebook-gruppen "Ta tillbaka Sveriges Radio" som hade samlats i receptionsytan i Radio- och TV-huset i onsdags. Man fick bl.a. prata med program- och nyhetscheferna.

Den utl�sande faktorn var Sveriges Radios och Soran Ismails beslut att han inte ska medverka i Morgonpasset i P3 f�rr�n 2015, p� grund av SR:s riktlinjer under val�ret.

Trots protesterna gick demonstr...
- L�s hela nyheten >>

Svensktoppen p� v�g att f�rnyas  
Artisterna har klagat p� att de ligger kvar s� l�nge att det blir tjatigt. Och r�stf�rfarandet beh�ver ses �ver. Nu f�rnyas ett av Sveriges Radios popul�raste och �ldsta program.

Som artist �r det kul n�r man g�r en riktig hit som verkligen stannar kvar. Men att ligga i toppen i flera �r kan vara riktigt tjatigt �ven f�r artisten sj�lv. Och trots att det blir en "trygghet" f�r lyssnarna s� tycker redaktionen att sp�nningsmomentet f�rsvinner n�r det �r samma l�tar som sl�ss om toppen. Det �r ju trots allt ett t�vlingsprogram.

D�rf�r h�ller man just nu p� att se �ver regl...
- L�s hela nyheten >>

NYHETER
F�r �ldre nyheter anv�nd s�k i menyn
2013-09-02
VMA via FM kan komma att ers�ttas
2013-09-02
Musikhj�lpen 2013: Alla tjejer har r�tt att �verleva sin graviditet
2013-08-28
Radioprofilen Kent Finell �r d�d
2013-08-22
Inget mer Vakna med NRJ i Kanal 5
2013-08-20
Kristian Gidlund mest delad
2013-08-09
TNS SIFO Radiounders�kningar, Rapport III-2013
2013-08-08
Annika Jankell och Lasse Kron�r leder Svensktoppen n�sta-final
2013-07-19
Radioprogram �kade anm�lningar till donationsregistret
2013-07-01
Radio Ume� blir Pop & Rock
2013-06-27
150 nya webbradiostationer i Radio Play
2013-06-24
F�rvaltningsr�tten: Licens �ven f�r dator
2013-06-20
SRF sk�r ner 100 tj�nster
2013-06-19
Public Service-propositionen lagd
2013-06-18
Pris till SR-reportar vid New York Festivals
2013-06-17
Sveriges Radio d�ms f�r otill�ten direktupphandling
2013-06-16
Mannheimer & Tengby blir Zimmergren & Tengby
2013-06-12
Grekiska Public Service-n�tverket ERT nedst�ngt
2013-06-11
Aschberg blir g�stprofessor
2013-06-11
Markoolio och Brita Zackari till Morronzoo
2013-06-10
Public Service-uppdraget i stort sett uppfyllt
2013-06-09
Sommarradio �ver V�ster�s
2013-06-06
Apple f�rv�ntas lansera iRadio
2013-06-04
Direkts�nd vigselakt i P4
2013-06-04
Mats Svegfors tackade f�r sig
2013-06-03
�rets Medieorm 2013 till Metropol 93.8