TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Musikhj�lpen 2011 = 18 miljoner  
I dag, s�ndag 18 december kl. 18.11, sl�pptes Musikhj�lpens programledare Jason Diakit�, Gina Dirawi och Kodjo Akolor ut ur glasburen p� Gustav Adolfs torg i G�teborg efter att ha direkts�nt i sex dygn. �ver 18,1 miljoner kr har samlats in f�r flickors r�tt att g� i skolan.

� Jag trodde inte st�det kunde bli st�rre och engagemanget starkare �n f�rra �ret, men jag hade fel. Vi har aldrig haft s� mycket folk som st�ttat programledarna utanf�r buren och initiativen runtom i landet f�r Musikhj�lpen har varit enorma, s�ger David Gustafsson, Sveriges Radios projektledare f�r Musikhj�lpen.

Musikhj�lpen bygger p� att publiken skickar sms och sk�nker 50, 100 eller 2...
- L�s hela nyheten >>

Radiohits har nybyggd studio  
Radio�lskaren John Hansson i Sundsvall har precis blivit klar med sin nybyggda studio. Radiostationen h�rs p� webben och heter som tidigare Radiohits. Mixerbordet har han f�tt fr�n Radio Guld i Sundsvall som nyligen k�pt ett nytt.

Bred blandning
John spelar bl a disco, pop, gamla godingar, trance, punk, R&B, rock, country, jazz.
50-, 60-, 70-, 80-, 90- och �ven ny modern musik.

En riktig eldsj�l
John �r en riktigt eldsj�l och har m�ng�rig erfarenhet fr�n tidigare radioprojekt, och har s�nt mycket n�rradio i Sundsvall p� 89,7 MHz. D� hette hans program Radiopop, ber�ttar John f�r OnAir.nu

Nu fokuserar ...
- L�s hela nyheten >>

Rymdradio hos Nasa  
Nasa startar en radiokanal med fokus p� rock och indie. Den internetbaserade kanalen ska heta Third Rock Radio och g�r att lyssna p� via Nasas hemsida, men ska �ven lanseras f�r smartphones fram�ver.

- NASA s�ker st�ndigt nya och innovativa s�tt att engagera allm�nheten och inspirera en ny generations forskare och ingenj�rer, skriver Nasa i ett pressmeddelande.

Kjell Eriksson slutar p� VAKNA!  
Efter tre �r som redakt�r p� VAKNA! med The Voice v�ljer nu Kjell Eriksson att sluta som redakt�r f�r programmet.

Kjell Eriksson skriver p� Twitter att han �r n�jd med vad han �stadkommit under dessa tre �ren med programmet.

Just nu �r Kjell Eriksson aktuell med ett nytt program i SVT d�r han ska tr�ffa alla sina 5000 v�nner p� Facebook.

Sebastian Voght l�mnar radion  
Radioprataren Sebastian Voght l�mnar radion efter 19 �r i etern. De senaste 7,5 �ren har han h�rts p� The Voice 105,9 Stockholm. Sista s�ndningen gick p� fredagen.

Sebastian Voght kommer nu arbeta med sin reklambyr� Mediaguran.

Sedan det blev k�nt att Sebastian skulle sluta, har han blivit erbjuden att forts�tta som programledare inom radion. Han har dock valt att tacka nej till alla f�rslag som kommit in. Detta f�r kunna att fokusera p� f�retaget som expanderat snabbare �n han anat, ber�ttar Sebastian f�r OnAir.nu

Radiostationer
Han har jobbat...
- L�s hela nyheten >>

NRJ till SBS Radio  
NRJ Group avslutar samarbetet med MTG Radio. NRJ ska ist�llet ska NRJ samarbeta med SBS Radio.

Avtalet b�rjar g�lla i januari 2013, skriver SBS i ett pressmeddelande. Medarbetarna p� NRJ f�r beh�lla sina jobb men flyttar till SBS Radios lokaler.


NRJ �ger i dag 20 radiotillst�nd i Sverige, men s�nder bara sitt eget format i Stockholm, G�teborg och Malm�. Resten av NRJ 20 radiotillst�nd kommer att anv�ndas f�r att sprida Mix Megapol och Rockklassiker p� fler orter.

- SBS Radio har satsat ordentligt och tagit marknadsandelar, det k�nns d�rf�r v�ldigt sp�nnande att vi nu ing�r ett samarbete. Det k�nns dessutom bra att de som idag arbet...
- L�s hela nyheten >>

Ny VD f�r MTG Radio  
Robert Kviby, som idag �r marknadsdirekt�r f�r MTG TV, blir ny VD f�r MTG Radio. Vad MTG Radios avg�ende VD Anna Berggren ska g�ra �r �nnu oklart.

Robert Kviby har arbetat inom MTG sedan 2003, d� han b�rjade p� TV3 som trainee. Mellan 2005 och 2008 var han nationell f�rs�ljningschef p� MTG Radio. Hans uppdrag som marknadsdirekt�r f�r MTG TV tas �ver av Th�rese Liljedahl, som idag �r chef f�r ceative sales-avdelningen.

Robert �r helt r�tt person att leda den fortsatta utvecklingen av MTG Radio. Kommersiell radio st�r inf�r m�nga viktiga...
- L�s hela nyheten >>

SR + Spotify + Wimp = sant  
Nu l�ggs valda delar av Sveriges Radios inneh�ll ut p� Spotify och Wimp p� f�rs�k under ett �r. Framf�rallt �r det humor fr�n P3 men ocks� Ekots l�rdagsintervju och n�gra utvalda Sommarprogram. Allt som allt cirka 700 ljudklipp till att b�rja med.

� Vi vill att v�rt inneh�ll ska vara tillg�ngligt f�r publiken d�r den finns d�rf�r att alla har r�tt att ta del av v�rt inneh�ll. Den publik som inte kommer till oss m�ste vi m�ta p� andra plattformar. Detta �r en naturlig utveckling f�r ett medief�retag som s� starkt pr�glas av b�de trov�rdighet och f�rnyelse, s�ger Cilla Benk�, vice vd p� Sveriges Radio.

Omkring 7 miljoner lyssnar p�...
- L�s hela nyheten >>

Anv�nds n�rradio i kommersiella syften?  
Regeringen ger Myndigheten f�r radio och tv i uppdrag att kartl�gga om n�rradio utnyttjas f�r kommersiella �ndam�l, och i s� fall i vilken utstr�ckning. Myndigheten ska �verv�ga och, om det bed�ms motiverat, f�resl� regel�ndringar eller andra �tg�rder i syfte att motverka s�dan anv�ndning.

- N�rradion har betydelse f�r f�reningslivet. Om det f�rekommer att n�rradiotillst�nd anv�nds i rent kommersiellt syfte riskerar det att tr�nga ut f�reningslivet fr�n n�rradion och att snedvrida konkurrensen p� den kommersiella radiomarknaden. Det �r varken bra f�r n�rradion eller f�r den kommersiella radion, s�ger medieminister Lena Adelsohn Liljeroth.

N�rradion �r det lokala f�reningsl...
- L�s hela nyheten >>

Cityradion fokuserar p� en frekvens  
Fr�n 2 januari 2012 kommer det bli f�r�ndringar f�r n�rradiostationen Cityradions lyssnare i �stra V�rmland. Det g�ller de nuvarande frekvenserna 103,8 och 97,0 MHz.

Ist�llet f�r att t�cka in s�ndningsomr�det Karlskoga och Degerfors Kommun med tv� s�ndare p� vardera 500 watt ERP, kommer Cityradion fr�n 2 januari 2012 att �ka effekten p� huvuds�ndaren p� 103,8 MHz som sitter i Teracoms TV-mast s�der om Degerfors fr�n 500 Watt ERP till 1 500 Watt ERP.

P� s� s�tt t�cks b�da kommunerna i �stra V�rmland med en s�ndare och g�r det l�ttare f�r lyssnarna att h�ra s...
- L�s hela nyheten >>

Telefonstrul anm�lt till skyddsombudet  
Skyddsombudet vid Sveriges Radio har anm�lt det nya telefonsystemet kallat MEX som inte fungerar som det ska. N�r telefonerna inte fungerar blir produktioner lidande och medarbetare vid Sveriges Radio upplever stress.

Telefonerna p� Sveriges Radio �r kopplade till medarbetarnas mobiltelefoner men d�lig t�ckning inne i Sveriges Radios lokaler g�r att det inte fungerar. Vid ett tillf�lle n�r telefonerna inte fungerade l�mnade en programledare i Malm� ut sitt privata telefonnummer.

Det nya telefonsystemet inf�rdes stegvis i b�rjan av �ret med start i Norrk�ping. Redan d� slog medarbetare larm om att det inte fu...
- L�s hela nyheten >>

Radio B�stad f�rnyar p� webben  
N�rradiostationen Radio Bostad har i dagarna publicerat sin nya hemsida. H�r kan man ta del av stationens program, programledare, historia och lyssna p� stationen via webbradio.


S�ndningarna startade under v�ren 1993, d� under namnet Sommarradion i B�stad. Sedan dess har stationen drivits som lokal radiokanal �ver Bj�re, NV Sk�ne och Halland. Parallellt med radiostationen har det bedrivits utbildningar i olika former.

M�nga av dagens Svenska radio- och TV-medarbetare har b�rjat sin karri�r p� Radio B�stad.

Teracom ska justera priserna f�r radio  
Teracoms priser f�r uts�ndning av ljudradio och fri-tv ska baseras p� bokf�rda kostnader samt en sk�lig avkastning, enligt de skyldigheter PTS beslutat om.

Teracoms skyldigheter inneb�r bland annat att f�retagets priss�ttning av uts�ndning av analog nationell ljudradio samt fri-tv ska baseras p� f�retagets bokf�rda kostnader inklusive en sk�lig avkastning p� investerat kapital.

PTS underr�ttade i oktober Teracom om att myndigheten hade anledning att tro att f�retagets priss�ttning inte var baserad p� det kostnadsunderlag Teracom l�mnat till PTS. ...
- L�s hela nyheten >>

H�gt f�rtroende f�r SR  
Sveriges Radio har h�gst f�rtroende bland allm�nheten i Sverige. I unders�kningen ing�r medief�retag, institutioner och f�retag. Hela 77 procent svarade att de har ett stort f�rtroende f�r Sveriges Radio.

I dag presenterades F�rtroendebarometern som m�ter allm�nhetens f�rtroende f�r medief�retag, institutioner och f�retag i landet. H�gst f�rtroende av alla fick Sveriges Radio d�r 77 % svarade att de hade stort f�rtroende f�r Sveriges Radio.

�ven bland ton�ringar och unga vuxna �r f�rtroendet f�r Sveriges Radio v�ldigt h�gt (80%).

� Ett starkt f�rtroende hos det svenska folket �r en av Sver...
- L�s hela nyheten >>

Rockkanalen g�r comeback i DAB+  
DB Media AB och deras danske samarbetspartner Kanal Plus dammar nu av varum�rket Rockkanalen, och g�r en heldansk variant av kanalen p� DAB+.

Det k�rs ig�ng ett par olika format och radiostationer f�r omr�det runt norra Sj�lland i Danmark med vilka man gemensamt vill testa b�de hur det �r m�jligt att bygga egen teknik, kostnader runt detta, t�ckningsomr�de, olika bandbredd och m�jligheten f�r lyssnarna att f�rst� och ta emot signalen.

Redan idag har m�nga danska lyssnare DAB i sin radiomottagare, och de nya varianterna av apparater k...
- L�s hela nyheten >>

NYHETER
F�r �ldre nyheter anv�nd s�k i menyn