TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Sveriges Radio toppar F�rtroendebarometern  
Sveriges radio toppar F�rtroendebarometern, Medieakademins �rliga m�tning av allm�nhetens f�rtroende f�r olika organisationer i samh�llet.

Barometern s�tts samman av TNS Sifo AB f�r Medieakademin, och bygger i �r p� 1017 n�tenk�ter mellan 8 och 14 februari i �r. Tidigare m�tningar �r gjorda p� h�sten.

Fr�gan som folk fick var "Hur stort f�rtroende har Du f�r det s�tt p� vilket f�ljande institutioner och verksamheter sk�ter sitt arbete?", f�ljt av fem svarsalternativ.

St�rst f�rtroende �ver lag i �r har allts� Sveriges Radio, d�...
- L�s hela nyheten >>

Radio sl�s inte ut av internet  
Dagens 15-24-�ringar har inte gett upp radio till f�rm�n f�r internetanv�ndande. Det sl�r en unders�kning vid G�teborgs Universitet fast vid.

I stort sett alla mellan 9 och 24 �r anv�nder internet i olika former. Ju �ldre, desto fler minuter varje dag. Men det inneb�r inte att de har slutat anv�nda traditionella medier, s�som radio. Det s�ger professor Olle Findahl, vid G�teborgs Universitet. Han har unders�kt barns och ungdomars medieanv�ndning i internetv�rlden.

I ett 30-�rigt perspektiv lyssnar visserligen barn och ungdomar...
- L�s hela nyheten >>

Jam FM - Webbradio med Dance och RnB  
Vid m�nadsskiftet sparkade Jam FM ig�ng p� jamfm.se. Stationen utlovar dance och RnB p� ett b�ttre s�tt �n vad andra stationer erbjuder.

F�rutom en mix av dessa tv� genrer kommer man ocks� med tiden att utlova b�de riktiga radioprogram och exklusiva mixsession, vilket m�lgruppen s�gs efterfr�ga.
T.ex. inneh�ll premi�ren en fyra timmar lives�nd mixsession fr�n The Tivoli Helsingborg.

Stationen drivs av den ideella f�reningen "Radio Playfactory" som tidigare drev stationen med samma namn. I och med att Jam FM kom till har den sta...
- L�s hela nyheten >>

Snart dags f�r �rsm�te hos NRO  
Den 14 och 15 april �r det dags f�r �rsst�mma m.m. f�r medlemmar i N�rradions Riksorganisation.

Den �rliga st�mman kommer att h�llas p� Liding� utanf�r Stockholm, och arrangeras i �r i samarbete med Liding� N�rradiof�rening.
Medlemmar i NRO kommer eller har f�tt mer information per post om program, lokaler och boende.

L�rdagen bjuder p� debatter, workshops och seminarier. Under s�ndagen behandlas sj�lva �rsst�mman.
Varje deltagande n�rradiof�rening betalar sj�lv f�r sina resor och boend...
- L�s hela nyheten >>

Goa hits i Radio 4U  
Radio 4U �r namnet p� en ny satsning p� 92.8 MHz �ver Trelleborg med omnejd.

Radio 4U s�nder �ver Trelleborgs n�rradio p� tider som tidigare mest beboddes av en musikslinga.
Personligt och hj�rtligt, det �r receptet f�r att lyckas, s�ger Pierre Malmqvist till Trelleborgs Allehanda, och som �r stationens enda heltidsanst�llda.

Programmen best�r av alltifr�n pop, rock, dansband till country, och man f�rs�ker ocks� att vara mer varierade �n andra kanaler.

Bortsett fr�n...
- L�s hela nyheten >>

Minradio.se har upph�rt  
Webbradiositen minradio.se, som bl.a. Onair tidigare har haft samarbete med, har upph�rt.

Siten som drivits av Emunity Edge, har haft minradio.se som ett sidoprojekt. D� man nu har renodlat verksamheten, och webbradio inte tillh�r den, har webbradiokanalerna allts� nu upph�rt.

Siten erbj�d ett femtontal webbradiokanaler med varierande musikgenrer, bl.a. genom en webbradiospelare h�r p� Onair.nu.

Norrman tr�tt p� licensen - sprejade ner NRK-bil  
En nedsprejad bil var vad en NRK-anst�lld i Norge m�ttes av i morse. Av en person som uppenbarligen var tr�tt p� att betala sin TV-licens.

Debatten om hur Public Service-f�retagen ska finansieras blossar upp d� och d�, i stort sett i varje land som har Public Service-f�retag inom radio och TV.

I Norge blev under natten till idag en person s� rosenrasande p� att beh�va betala licenspengar till Public service-f�retaget NRK, att han sprejade "Lisens-Tyranni!!" p� en bil tillh�rande NRK Rogaland.

Den drift- och underh�llsansvarige ...
- L�s hela nyheten >>

Teracom s�ker serviceingenj�r  
Teracom s�ker nu en serviceingenj�r till ett vikariat �ret ut, med placering i Malm�.

Arbetsuppgifterna blir drift och underh�ll, felavhj�lpning och installation av radioutrustningar och transmissionsn�t till bl.a. FM-radio, TV och mobiln�t.

Kunskap och erfarenhet av analoga och digitala telekomsystem �r ett plus, liksom tre- eller fyra�rig teknisk gymnasieutbildning, g�rna med h�gskolep�byggnad eller liknande.

Kunskaper i god svenska och engelska �r ett krav, d� en del kunde...
- L�s hela nyheten >>

Ingen omriktning av FM-s�ndare i Dalarna  
En elallergiker i Dalarna har klagat p� att str�lning fr�n bl.a. radios�ndare orsakar honom h�lsoproblem. Milj�n�mnden i Mora/Orsa v�ljer dock att g� p� samh�llets behov av fungerande tr�dl�sa kommunikationer i omr�det.

Det var f�r ett par �r sedan som personen, boende i Venjan v�ster om Mora, klagade p� att tr�dl�sa uts�ndningar
fr�n bl.a. rundradios�ndarna i omr�det orsakade honom huvudv�rk, ryggproblem och stickningar i hj�rtat. F�rutom rundradio skulle alla former av radiov�gor orsaka problemen, och han ville d�rf�r ha s�ndningarna strypta i effektt�thet till max 50 nanowatt per kvadratmeter �ver sin fastigh...
- L�s hela nyheten >>

F�r mycket tidningscitat i Mix Megapol  
SBS Radios Mix Megapol citerade V�sterbottens Folkblad och Dagbladet hela 21 g�nger p� en dag i sina lokala s�ndningar. P� tok f�r mycket anser f�rvaltningsr�tten och d�mer radiostationen till att betala en straffavgift.

Det �r Mix Megapols lokala s�ndningar �ver Ume� och Sundsvall som f�lldes f�r sina s�ndningar en dag i b�rjan av januari 2009.

�ven om SBS Radio inte haft n�gra ekonomiska motiv f�r sitt agerande ska stationerna betala sammanlagt 40 000 kronor f�r otillb�rligt ha gynnat kommersiella intressen. Det har nu F�rvaltningsr�tten slagit fast, skriver Mediev�rlden.

Fotnot:
S�ndningarna som f�lldes...
- L�s hela nyheten >>

Vinylgodis i luften i Bjuv  
Stationen Vinylgodis har nu startat s�ndningar p� 96.7 MHz i Bjuv, samt p� webben.

Samtidigt l�mnar man 94.5 MHz i Landskrona och s�nder d�rmed helt och h�llet fr�n Bjuv.
Den som vill l�sa mer om stationen och �ven lyssna p� stationen �ven om man inte befinner
sig i FM-s�ndarens t�ckningsomr�de, kan bes�ka vinylgodis.se

Guldspaden - De nominerade  
I �r �r flera Sveriges Radio-medarbetare nominerade till F�reningen Gr�vande Journalisters pris Guldspaden.

F�reningen Gr�vande Journalister, bildades 1990 efter amerikansk f�rebild, med syfte att fr�mja och inspirera till djupg�ende och kritisk journalistik.
Varje �r delar f�reningen ut
Guldspaden, till "de journalister - verksamma i svenska medier - som genom engagerad och kunnig journalistik avsl�jat eller skildrat v�sentliga f�rh�llande...
- L�s hela nyheten >>

Br�k om kommunfullm�ktiges�ndningarna i G�vle  
70000 kr ville G�vle N�rradiof�rening ha f�r att sk�ta �rets kommunfullm�ktiges�ndningar.
40000 kr beg�rde Cityradion G�vle. Kommunen valde att l�ta uppdraget g� till n�rradiof�reningen, och nu har Cityradion och flera borgliga politiker ifr�gasatt upphandlingsf�rfarandet.


Bo Sundstr�m, chef f�r Cityradion G�vle, s�ger till G�vle Dagblad att han har visat f�r kommunen att han kan sk�ta s�ndningarna f�r 30000 kr l�gre pris �n N�rradiof�reningen, och dessutom ge b�ttre ljud.
Han misst�nker att sk�let �r politiskt:
- Det h�r handlar bara om politik. Kommunen vill h�lla liv i n�rradiof�reningen, s�ger Bo Sundstr�m.

Daniel Olsson (s), ordf�rande f�r kommunful...
- L�s hela nyheten >>

Vasaloppsradion dygnet runt  
Lika traditionsenligt som att Vasaloppet g�r den h�r veckan, lika traditionsenligt s�nder Vasaloppsradion!

Vasaloppsradion s�nder p� 94.1 MHz fr�n Mora och p� 107.5 MHz fr�n S�len.

Den h�r veckan s�nder man dygnet runt, med m�nga intervjuer och nedslag bland �kare och funktion�rer p� de olika loppen.

Via vasaloppsradion.se kan man ocks� lyssna via n�tet eller mobilen.

Svensktoppen N�sta ig�ng igen  
Nu �r SR P4:s musikt�vling "Svensktoppen n�sta" ig�ng igen f�r femte �ret i rad.
Och priset i �r �r inte bara en utmanarplats p� Svensktoppen...


Sveriges Radios 25 lokala P4-kanaler kommer fram till sista mars att promota t�vlingen
f�r att hitta bidrag. D�refter kommer t�vlingen att p�g� under v�ren och sommaren i P4.
Vinnaren f�r en garanterad plats som utmanare p� Svensktoppen.
�rets nyhet �r ocks� att vinnarartisten erbjuds en plats i n�sta �rs Melodifestivalen.

-Svensktoppen N�sta har under dessa fem �r v�xt till att bli en et...
- L�s hela nyheten >>

NYHETER
F�r �ldre nyheter anv�nd s�k i menyn