TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Stora Radiopriset f�r nya kategorier  
Stora Radiopriset f�r nya priskategorier. Nyheter i �r �r �rets Program och �rets Radiostation/kanal. Samtidigt tas �rets Public Service, �rets Privata radiostation och �rets Kanalprofilering bort.

Radiobranschens Radiodag �tf�ljs alltid av en Radiogala, under vilken Stora Radiopriset delas ut av Radioakademin, i �r med ett n�got f�r�ndrat spektrum av utm�rkelser.

Stora Radiopriset ska utvecklas i takt med branschen och i m�jligaste m�n ska alla kunna t�vla mot alla i s� m�nga kategorier som m�jligt. Nu f�r vi h�rliga matcher i v�ra tv� nya kategorier, s�ger Christer Jungeryd, ordf...
- L�s hela nyheten >>

TV-licensen kan avskaffas  
Det finns en stor politisk enighet i Sverige om att avskaffa systemet med TV-licensen, som bl.a. finansierar Public Service-radion i Sverige, rapporterar Resum� idag, samtidigt som regeringens Public Service-kommitt� b�rjar bli klar med sitt arbete.


Det var p� senv�ren 2011 som kulturministern Lena Adelsohn lade fram direktiven som Public Service-kommitt�n hade att r�tta sig efter. Bl.a. gavs kommitt�n uppdraget att se �ver den framtida finansieringen av SVT, SR och UR. Och man fick lite drygt ett �r p� sig att se �ver finansieringsm�jligheterna och deras f�r- resp nackdelar.

Mats Svegfors, VD f�r Sveriges Radio, sade i juni 2011 att "D...
- L�s hela nyheten >>

Julminnen och m�lbrott fick �gg  
Ikv�ll var det dags f�r �rliga Guld�ggsgalan. H�r presenterar vi vilka som fick Guld�gg resp Silver�gg.

Reklambyr�n Garbergs fick ikv�ll ett Guld�gg i kategorin Radio.

Reklambyr�n Garbergs fick Guld�gget i kategorin radio f�r "Julminnen". Kampanjen gjordes f�r Stockholms Stadsmission d�r syftet var att belysa att m�nga heml�sa i Stockholm tidigare har firat klassiska jular med familj och gemenskap. I radiospottarna fick man ...
- L�s hela nyheten >>

Cecilia Roos ny ansvarig f�r samh�llskontakter p� Sveriges Radio  
Cecilia Roos, tillf�rordnad programchef och bitr�dande chef f�r Ekot, blir ny ansvarig f�r samh�llskontakter p� Sveriges Radio.

- Cecilia har m�nga �rs erfarenhet fr�n nyhets- och samh�llsredaktionerna, b�de som reporter och som driftig chef. [...] Jag �r �vertygad om att vi f�r en person som kan skapa respekt och f�rtroende f�r Sveriges Radio, s�ger Jan Petersson, direkt�r f�r enheten Analys och kommunikation p� Sveriges Radio.

Cecilia Roos har sedan i h�stas varit tillf�rordnad programchef och bitr�dande...
- L�s hela nyheten >>

SCB genomf�r en enk�t om n�rradion  
Statistiska Centralbyr�n har f�tt ett uppdrag av Myndigheten f�r Radio och TV, att genomf�ra en enk�t bland f�reningar som s�nder n�rradio. Man v�djar till f�reningarna som har f�tt enk�ten att svara p� den.

Den senaste enk�ten gjordes 2007 av d�varande Radio- och TV-verket. Vad man vill ha svar p� �r hur n�rradion utvecklas och hur situationen �r f�r de s�ndande f�reningarna.

Medverkan �r frivillig men Myndigheten f�r Radio och TV vill g�rna se s� m�nga svar som m�jligt f�r att unders�kningen ska bli tillf�rlitlig.

Deltagande f�reningar har h�mtats fr�n myndighetens register. Har man inte f�tt ...
- L�s hela nyheten >>

Sveriges Radio f�llt f�r partiskhet  
I Medierna i P1 behandlades ett program i SVT, "Staden som offrades", om folkmordet i Srebrenica. Efter en granskning av Myndigheten f�r Radio och TV, f�lls b�de radioprogrammet och TV-programmet f�r partiskhet.

SVT-programmet s�ndes i augusti 2011 och behandlade ett politiskt spel som f�regick folkmordet i Srebrenica.
D� det inte f�rekom n�gon debatt eller kritisk granskning av ett kontroversiellt �mne i samband med att programmet s�ndes, f�lldes SVT-programmet.

P1 f�ljer upp programmet

Reaktionerna p� s�ndningen av "Staden som offrades" behandlades d�refter i ett inslag i Medierna i...
- L�s hela nyheten >>

PTS goes Facebooking  
Post- och Telestyrelsen har nu startat upp en officiell Facebook-sida.

P� sidan kommer man att publicera nyheter, goda r�d till konsumenter samt lediga jobb. Man kommer ocks� att kunna fr�ga PTS via sidan.

Adressen till PTS sida ser ni h�r nedan.

TNS-SIFO Radiounders�kningar II-2012  
Lyssnarm�tningen �r gjord av TNS-SIFO, som m�ter antalet radiolyssnare fyra g�nger om �ret. Samtliga resultat avser genomsnittligt dygn m�ndag-s�ndag i hela den unders�kta populationen 9-79 �r.

71,4 procent av befolkningen lyssnar p� radio minst fem minuter under ett genomsnittligt dygn, vilket motsvarar 5 703 500 personer i �ldern 9-79 �r.

Den genomsnittliga lyssnartiden i hela befolkningen (inklusive de som ej lyssnat) �r 2 timmar och 16 minuter per dygn. Bland dem som lyssnat �r lyssnartiden 3 timmar och 10 minuter per dygn.

6,3 procent av befolkningen lyssnar p� radio via webb...
- L�s hela nyheten >>

Treutiger opererad f�r hj�rtinfarkt  
P4 G�teborgs ena morgonankare Harald Treutiger fick i l�rdags en hj�rtinfarkt och �r nu sjukskriven tills vidare.

Det var i l�rdags som Harald Treutiger spelade fotboll med �IS Oldboys i en match mot GAIS Oldboys. Under matchen k�nde han att det sm�rtade i br�stet och f�rs�kte tagga ner lite. Men sm�rtan f�rsvann inte och han fick �ka ambulans till Sahlgrenska d�r man gjorde en s.k. ballongspr�ngning.

Sedan dess �r Harald Treutiger sjukskriven som programledare f�r P4 Morgon. Cicci Hallstr�m k�r programmet...
- L�s hela nyheten >>

Lurad?  
G�rdagens nyhet om radioantenner som man sprayar p� valfri yta var - sann.
Nu vill vi veta om du k�nner till n�gon radiostation som lurades i etern.


Jod�, vi f�rs�kte lura dig - genom att inte lura dig. N�gra mail med "Ha, ha! J�tteroligt!" d�k faktiskt upp p� redaktionen.

Men radioantenner som man sprayar p� valfri yta finns faktiskt. H�r kan du k�pa dig en egen burk:
http://www.chamtechops.com/Kit/Kit.html

K�nner du till n�gon radiostation som f�rs�kte luras i eter...
- L�s hela nyheten >>

Radioantenn som spray  
Ett amerikanskt f�retag har utvecklat en helt ny radioantenn som man sprayar p� valfri yta.

Sprayen anv�nder s.k. nanoteknik. Exakt hur det fungerar �r hemligt, skriver Wall Street Journal.

Antennen kan sprejas p� i stort sett vilken yta som helst - ett tr�d, en mur eller p� ryggen p� en soldat - ja, f�retaget sysslar egentligen med utveckling av milit�ra till�mpningar.

Man har �ven testat att anv�nda tekniken under vatten. Undervattensignaler p� 3 W ERP n�dde �ver 1.5 km.

Tekni...
- L�s hela nyheten >>

Svalt intresse f�r Earth Hour p� svenska radiostationer  
En titt hos svenska V�rldsnaturfonden visar att det var f� radiostationer som valde att delta i �rets Earth Hour.

Det var bara tv� svenska radiostationer som hade skrivit upp sig som deltagare i �rets Earth Hour-kampanj -
Radio A i �ngelholm samt Radio ABF i Trelleborg.

M�h�nda fanns det fler radiostationer som deltog i n�gon form, men som sagt inte som var anm�lda. Ej heller fanns det n�gon notis p� d...
- L�s hela nyheten >>

Bandit vill ha din �sikt  
Bandit vill veta vad du som lyssnar vill h�ra i radion, och har d�rf�r st�llt samman en enk�t.

Enk�ten tar ca 5 minuter att fylla i, och bland alla de som g�r enk�ten drar man en vinnare som f�r ett presentkort p� 500 kr att l�sas in i
Bandit Rockstore.

Linn Ohlsson vann i Arbetsdomstolen  
Arbetsdomstolen kom i eftermiddags med besked i tvisten mellan journalisten Linn Ohlsson och Sveriges Radio. Domslutet inneb�r att Linn Ohlsson anses vara tillsvidareanst�lld vid Sveriges Radio.

Linn Ohlsson har sedan flera �r arbetat vid Sveriges Radio G�teborg, bl.a. som programledare i P4 G�teborgs morgonprogram. Hon var inhyrd som konsult i sin enskilda firma.
Sveriges Radio har krav p� sig i sitt avtal med staten att berika m�ngfald. I ett pressmeddelande som gick ut efter att dom hade fallit s�ger Sveriges Radio:
"Sveriges Radio lever upp till detta krav genom att anlita extern...
- L�s hela nyheten >>

MTG anm�ler SBS  
I slutet av f�rra �ret blev det klart att SBS Radio tar �ver s�ndningarna f�r 20 NRJ-stationer fr�n konkurrenten MTG Radio, avtalet g�ller fr�n och med 2013. Nu anm�ler MTG detta till Konkurrensverket.


Nu har MTG Radio anm�lt det hela till Konkurrensverket, skriver Dagens Media.

Enligt MTG Radio f�r SBS Radio en dominerande st�llning p� marknaden med 74 av totalt 103 s�ndningstillst�nd och en lyssnarandel p� cirka 65 procent. SBS blir d�rmed dubbelt s� stor som n�rmaste konkurrenten MTG, som anser att samarbetet �r ett steg mot monopol p� marknaden.

NYHETER
F�r �ldre nyheter anv�nd s�k i menyn