TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
F�rvaltningsr�tten: Licens �ven f�r dator  
Idag meddelade f�rvaltningsr�tten att man �r skyldig att betala Radio- och TV-avgift �ven om man inte �ger en TV utan endast en dator. Detta g�ller �ven om datorn tillh�r arbetsgivaren.

Det var f�rvaltningsr�tten i Lule� som meddelade beslutet idag, baserat p� en stor m�ngd domar. Grunden �r ett antal �verklaganden fr�n privatpersoner mot Radiotj�nsts beslut att bel�gga dem med radio- och TV-avgift d� de inte �ger vare sig TV-apparat, videoinspelare eller liknande, utan endast datorer.
Att datorerna inte anv�nds till att titta p� TV med saknar betydelse.
- Samma sak g�ller j...
- L�s hela nyheten >>

SRF sk�r ner 100 tj�nster  
Sveriges Radios F�rvaltningsbolag, SRF, minskar personalstyrkan med 100 tj�nster i hela landet, rapporterar Resum�.

Sveriges Radios F�rvaltningsbolag, SRF, som f�rvaltar gemensamma funktioner s�som fastighetsdrift, arkiv, teknik, personaladministration m.m. f�r Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion, ska minska sin personalstyrka med 100 tj�nster, skriver Resum�.

I f�rsta hand ska tj�nsterna minska genom naturliga avg�ngar och avg�ngsvederlag.

Orsaken till personalminskningarna �r att m...
- L�s hela nyheten >>

Public Service-propositionen lagd  
Idag lades regeringens f�rslag om hur Public Service ska drivas forts�ttningsvis. Bl.a. ska ett markbaserat DAB-n�t st� klart om nio �r. Sveriges Radios VD Cilla Benk� kommenterar utredningen.

Det var flera nyheter som presenterades idag.
Utbildningsradion att f� ett tillskott om 50 miljoner kronor per �r f�r att utveckla sin verksamhet. Bl.a. �nskar man fler program f�r f�rskolebarn och upp�t f�r att utveckla l�sandet i Sverige.
Man vill ocks� se ett ut�kat samarbete mellan de svenska universiteten och h�gskolorna, och Utbildningsradion.

�ven Sveriges Radios verksamhet ska utveckl...
- L�s hela nyheten >>

Pris till SR-reportar vid New York Festivals  
I natt fick tre av Ekots reportrar p� Sveriges Radio pris vid den internationella radiot�vlingen New York Festivals. �ven P1-dokument�ren "Sierra Stars" vann pris vid samma t�vling.


Samma reportage vann nu inatt pris som "B�sta unders�kande bidraget" vid radiot�vlingen New York Festivals i USA. Gr�vsamordnaren Rolf Steng�rd vid ekot s�ger:
� Utm�rkelsen i New York �r ytterligare ett kvitto p� att Sveriges Radios medvetna satsning p� unders�kande journalistik �r viktig och ger eko inte bara i Sverige utan �ven internationellt. Att ber�tta vad som verkligen h�nder i maktens...
- L�s hela nyheten >>

Sveriges Radio d�ms f�r otill�ten direktupphandling  
Sveriges Radio d�ms att betala 200 000 kronor i avgift f�r brister i upphandlingen av en personalfest.

Som Onair skrivit tidigare blev Sveriges Radio granskad av Konkurrensverket efter en personalfest d�r endast offert fr�n tv� leverant�rer togs in. Verket ville att F�rvaltningsr�tten skulle utd�ma vite, vilket nu ocks� har skett. 200.000 kr blev det f�r "otill�ten direktupphandling".

Festen h�lls p� fartyget Viking Cinderella och kostade 2.7 miljoner kronor.

Huruvida Sveriges Radio kommer at...
- L�s hela nyheten >>

Mannheimer & Tengby blir Zimmergren & Tengby  
Anna Mannheimer tar i h�st en paus fr�n programmet Mannheimer & Tengby. Ist�llet blir det Klara Zimmergren som vikarierar.

Just nu skriver Klara Zimmergren en bok som utg�r fr�n hennes Sommarprat som s�ndes f�rra sommaren i P1.

� Det skall bli fantastiskt kul att jobba med radio igen s�d�r varje vecka. Det var ett tag sedan nu. Dessutom �r det just ett s�dant h�r radioprogram som kan handla om lite vad som helst, som ligger n�ra det personliga, som �r min grej, s�ger Klara Zimmergren i ett pressmeddelande.
...
- L�s hela nyheten >>

Grekiska Public Service-n�tverket ERT nedst�ngt  
Den grekiska regeringen har med omedelbar verkan tillf�lligt st�ngt ner det grekiska Public Service-n�tverket Ellinik� Radiofon�a Tile�rasi, ERT. Detta har lett till en v�g av protester fr�n radiostationer v�rlden �ver.

Det var efter en v�g av strejker bland de anst�llda och parlementariska diskussioner kring kostnaderna f�r verksamheten, som den grekiska regeringen st�ngde ner s�ndningarna vid midnatt.

Regeringens talesperson Simos Kedikoglou sa p� en presskonferens ig�r att ERT lider av "en otrolig brist p� transparens och �r ett oerh�rt sl�seri med skattepengar."

Den europeiska radio- och TV-unionen EBU ...
- L�s hela nyheten >>

Aschberg blir g�stprofessor  
Robert Aschberg som bl.a. arbetar vid Radio1, blir ny g�stprofessor vid G�teborgs Universitet.

Det �r Institutionen f�r journalistik, medier och kommunikation vid G�teborgs Universitet som har utsett Robert Aschberg till ny g�stprofessor i praktisk journalistik.
Syftet med g�stprofessurer �r att studenter och l�rare ska f� erfarenheter fr�n personer med kvalificerad yrkeserfarenhet.

Motiveringen till tilldelningen av Robert Aschbergs g�stprofessur lyder:

"Robert Aschberg har i �ve...
- L�s hela nyheten >>

Markoolio och Brita Zackari till Morronzoo  
Som tidigare har n�mnts kommer Adam Alsing att bli en i g�nget i nya Rix Morronzoo i h�st. Nu presenteras tv� namn till.

Dels blir det Marko "Markoolio" Lehtosalo som kommer att f� b�rja g� upp tidigt p� mornarna.
- Det g�r inte att sitta och spela TV-spel till klockan tolv p� natten, s�ger han till N�jesbladet.

Och dels blir det skribenten Brita Zackari, som kommer att bist� Adam Alsing.
- Vi tar ju �ver ett format och ska naturligtvis v�rda det p� b�sta s�tt. Men f�rhoppningsvis g�r vi ocks� n�got n...
- L�s hela nyheten >>

Public Service-uppdraget i stort sett uppfyllt  
Granskningsn�mnden vid Myndigheten f�r Radio och TV, har granskat om public service-f�retagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion uppfyllde sina �taganden gentemot staten under 2012. Det blev godk�nt med f�rb�ttringspotential.

Varje �r l�mnar Granskningsn�mnden en bed�mning till Kulturdepartementet om public service-f�retagen har ansetts uppfylla de �taganden som finns i s�ndningstillst�ndet gentemot staten. Nu �r bed�mningen klar f�r det som s�ndes under 2012.

I stort sett uppfylls public service-uppdragen. Men n�mnden har funnit att det finns omr�den d�r villkoren inte �r uppfyllda. Bl.a. anser man att bolagen inte...
- L�s hela nyheten >>

Sommarradio �ver V�ster�s  
Fr�n vecka 26 startar Sommarradion �ver V�ster�s - f�r �ttonde �ret i rad.

Det �r 10 ungdomar i taget som under 2x4 veckor kommer att arbeta med att producera Sommarradio f�r V�ster�sarna. Folkr�relsernas Medief�rening i V�ster�s, FMiV, som st�r f�r s�ndningarna har ett samarbete med V�ster�s stads arbetsmarknadsavdelning f�r att fixa sommarjobb �t dessa 20 ungdomar.
Man har ocks� blivit sponsrade av lokala f�retag f�r att kunna driva s�ndningarna �ver sommaren.

S�nd...
- L�s hela nyheten >>

Apple f�rv�ntas lansera iRadio  
Under n�sta veckas utvecklarkonferens f�rv�ntas Apple att lansera en slags radiotj�nst f�r str�mmande musik, iRadio.

Det �r aff�rstidningen Business Insider som skriver om att Apple f�rv�ntas lansera iRadio under utvecklarkonferensen World Wide Development center n�sta vecka. Folk har pratat om tj�nsten sedan i h�stas, men ingen har riktigt vetat n�r den kommer.

Tj�nsten �r t�nkt att fungera ungef�r som Spotify eller Pandora, med en gratistj�nst med reklamspottar mellan l�tarna. Baserat p� vilka artister man ...
- L�s hela nyheten >>

Direkts�nd vigselakt i P4  
P� l�rdag gifter sig prinsessan Madeleine med Christopher O'Neill. P4 Extra direkts�nder vigselakten.

I "Br�llopsextra" som programmet kommer att heta, kommer Lotta Brom�, Linda Nyberg och floristen Per Benjamin att sitta. Man kommer �ven att ha reportrar i New York d�r br�llopsparet bor.

S�ndningen startar 15.00 p� l�rdag och h�ller p� till 17.30.

Mats Svegfors tackade f�r sig  
I samband med en seminariedag om framtidens journalistik, avtackades Sveriges Radios f.d. VD Mats Svegfors. Han h�ll sedan ett avskedstal d�r han i princip s�gade hela sin generation.

Mats Svegfors var chefredakt�r f�r Svenska Dagbladet 1991-2000, och VD f�r Sveriges Radio 2009-2012. Han avgick formellt som VD den 30 september, men arbetar kvar inom f�retaget till sin pensionering i augusti. Idag avtackades han p� ett internt seminarium i radiohuset som handlade om framtidens journalistik.

I sitt avskedstal ifr�gasatte han om n�gon k�nd person f�dd p� 40-talet, kungen och Ca...
- L�s hela nyheten >>

�rets Medieorm 2013 till Metropol 93.8  
Sveriges Radios kanal Metropol 93.8 som s�nder �ver Stockholmsomr�det har f�tt journalistikpriset �rets Medieorm 2013 f�r satsningen "Hur k�nns det?"

�rets Medieorm �r ett journalistikpris som instiftades av Sveriges Radio 2011. Priset ska g� till en journalist, person ellerredaktion som arbetar f�red�mligt med att f�rnya och utveckla journalistiken. Priset f�rutom �ran �r 10.000 kr.

"Hur k�nns det?" som s�nds i Metropol 93.8 �r en satsning som kanalen har gjort f�r att uppm�rksamma vad som h�nder n�r m�nniskor uts�tts f�r slentrianrasism i ...
- L�s hela nyheten >>

NYHETER
F�r �ldre nyheter anv�nd s�k i menyn
2012-10-11
Hasse Tellemar �r d�d
2012-10-08
Rasistiska uttalanden i Radiosporten
2012-10-07
Grimeton lyfter bygdens turistn�ring
2012-10-07
Tillst�nd att s�nda p� mellanv�g
2012-10-06
Mix Megapol Malm� l�gger ner lokala s�ndningar
2012-10-03
Stort intresse f�r kommersiell digitalradio
2012-10-01
College Radio Day
2012-10-01
Ekot fyller 75 �r idag
2012-10-01
Cilla Benk� tilltr�der som vd f�r Sveriges Radio
2012-09-28
Radioplay.se ig�ng
2012-09-28
Christer Modig permanent VD f�r MTG Radio
2012-09-25
SR J�nk�ping invigde nytt radiohus
2012-09-20
...och vinnarna �r...
2012-09-20
Radiogalan - Live
2012-09-20
Linnea Wikblad, P3, vald till �rets Rookie
2012-09-19
Sl�ck FM-s�ndarna samtidigt i hela Norden!
2012-09-17
SR ger App-support via Twitter
2012-09-17
SR J�nk�ping frias och f�lls i Granskningsn�mnden
2012-09-16
Teracom s�ljer f.d. Borl�nge mellanv�gsstation
2012-09-14
Luuk i P4
2012-09-13
Livestreaming och efters�ndning av Radiogalan
2012-09-12
Nytt Radio- och TV-torn i Karlskrona
2012-09-11
SJF kritiserar Public Service-rapporten
2012-09-11
N�rradion i digitalradiov�rlden
2012-09-11
Radiocheferna om Public Service-utredningen