Världsarvet Grimeton

Radiostationen i Grimeton, beläget i orten Grimeton öster om Varberg är en gigantisk radiostation för telegrafering till USA på långvåg, som byggdes under åren 1922-1924 av den svenskamerikanske radioingenjören Ernst Alexanderson. Arkitekt var Carl Åkerblad.

Trådlös telegrafering
De första svenska försöken med trådlös telegrafering gjordes 1899 inom örlogsflottan. Den teknik som tillämpades var att överföra information med hjälp av radiovågor, en teknik som utvecklats av den italienske fysikern och nobelpristagaren Guglielmo Marconi 1895.

Byggdes efter beslut av Regeringen
Kommunikationerna över Atlanten fungerade under och efter första världskriget alltjämnt dåligt och 1920 beslutade Riksdagen om att bygga en sändar- respektive mottagarstation för direkt förbindelse med Amerika. Beslutet ingick i en för sin tid gigantisk plan som syftade till att via Radio Central på Long Island utanför New York skapa ett globalt nätverk av radiostationer för trådlös kommunikation.

SAQ
Bygget av sändarstationen påbörjades 1922 och Grimeton gick för första gången i trafik den 1 december 1924. Anropssignalen var SAQ på 16,7 kHz (18,6 km våglängd) senare ändrad till 17,2 kHz (17,4 km våglängd).
Öppet vatten viktigt
Viktigt för anläggningens placering var att radiovågorna skulle gå över öppet vatten och i Grimeton gav det öppna odlingsslandskapet fri passage mot kusten och västerhavet, sedan fungerade namnet Grimton bra i engelskt uttal.

Sex 127 meter höga antennton
Radiovågorna alstrades av roterande högfrekvensgeneratorer. De sex 127 meter höga antenntornen står med 380 meters mellanrum. De är försedda med en 46 meter bred tvärarm som bär upp antennlinorna. Till den autentiska kulturmiljön hör förutom stationsbyggnaden och den imponerande multipelantennen ytterligare ett antal välbevarade driftsbyggnader samt 'radiobyn' som byggdes för de anställda.

Invigdes av Kung Gustav V.
Grimeton invigdes officiellt den 2 juli 1925 av Kung Gustav V. Sedan dess har mycket hänt. 1938 genomfördes de första proven på kortvåg. Andra världskriget påskyndade utvecklingen, antalet kortvågssändare ökade snabbt och än idag finns ett 20tal sändare i drift.

Mottagarstationen byggdes i halländska Kungsbacka som i likhet med sändarstationen i Grimeton stod i förbindelse med Telegrafstationen i Göteborg där inkommande och avgående telegram expedierades.

Världsarv
Grimeton antogs till världsarvslistan 2004 med följande motivering:

"Varbergs Radiostation i Grimeton är ett unikt och enastående monument som representerar utvecklingsprocessen inom kommunikationsteknologin under perioden efter första världskriget.

Varbergs Radiostation är ett exceptionellt välbevarat exempel på telekommunikationscentrum som representerar de tekniska landvinningarna vid början av 1920-talet samtidigt som det dokumenterar den fortsatta utvecklingen under tre årtionden".


UNESCOS VäRLDSARVSKOMMITTÉ
Suzhou Kina, juli 2004

Dagens radiostation
Masterna ägs idag av Telia Mobile. En nybyggd mast finns på området som används för dagens rFM-adio och mobiltelefoni. Vänföreningen Alexander har ansvaret att värna, vårda och visar långvågssändaren i Grimeton.

Alexanderdagen
En gång om året, på sommaren arrangeras Alexanderdagen. Då sänder man ett meddelande till Amerika, precis så som man gjorde på den tiden radiostationen användes. Man brukar få många svar, Grimeton har dock ingen mottagarstation utan svaren kommer ofta via dagens mest vanliga sätt – via epost.

BESÖK RADIOSTATIONEN GRIMETON

Gör ett besök på Grimetons Radiostation.
Radiostationens sex antenntorn syns i öster från E6 vid Varberg.

Vägbskrivning:
Från E6: Avfart 53 eller 54. Brun skyltning Radiostationen Grimeton.
Från Ullared/Värnamo: Väg 153. Skyltning Radiostationen Grimeton.
Från Varberg: Väg 153. Brun skyltning från avfart 54 vid E6/E20.

För information om öppettider, priser m m.
Se hemsidan: www.grimetonradio.se
LÄNKAR

http://www.alexander.n.se
Vänförening som har ansvaret att värna, vårda och visar långvågssändaren i Grimeton. På hemsidan finns mycket historik samt många fina bilder.

http://www.grimetonradio.se
Den officiella hemsidan om Radiostationen Grimeton

Tekniska museets sida om Grimeton radiostation

Riksantikvarieämbetet - Radiostationen Grimeton

Källa:
Text hämtad från uppslagsverk, samt grimetonradio.se och alexander.n.se.