Kommersiell radio
Lite historia
År 1922-1925 förekom kommersiella radiosändningar i Sverige, innan Radiotjänst fick monopol på svenska radiosändningar.

Laglig reklamradio kom till Sverige
Den kommersiella radion återkom till Sverige den 22 september 1993. Strax efter det att markbunden kommersiell TV blivit tillåten i Sverige lades en proposition om privat lokalradio fram av den borgerliga regeringen 1993. 83 PLR-tillstånd bjuds ut till högstbjudande. Året därpå utvidgades radioutbudet då fler stationer började sända på de utauktionerade PLR-tillstånden.

Tillstånden på åtta år
Tillstånden delades ut på en åttaårs-period. Fördelningen av tillstånd sköts av Radio- och TV-verket. Enligt bestämmelserna var kravet på privat lokalradio att den var just lokal, det vill säga att åtta timmar per dygn var "framställda särskilt för den egna verksamheten"

Lokalt var tanken
Tanken med bestämmelsen var att den skulle förhindra en utveckling av nationell privatradio i konkurrens med Sveriges Radio. Även internationella aktörer blandade sig i leken i och med att franska NRJ fick ett flertal frekvenser.

Reklamradion fick många lyssnare
Lyssnarsiffrorna steg och den nya radion med underhållning och musik i första prioritet fick fler och fler anhängare. Till en början spelade man musik från CD-skivor, men år 1997, bytte man till hårddisk i de flesta fall.

Tillstånden auktionerades ut
I och med att antalet tillstånd var begränsade auktionerades dessa ut, vilket medförde höga kostnader för de nystartade kanalerna. Utöver kostnader för tillstånd tillkom även produktionskostnader. Flera stationer gick i konkurs, så för att säkra sina positioner bildade många av dem nationella nätverk. Några exempel på framgångsrika nätverk är Mix Megapol, Rix och NRJ.

Utvecklingen har genom nätverksskapandet gått mot en hög ägarkoncentration när det gäller privat lokalradio. 1998 stod endast fyra stationer utanför nätverken.

Många lyssnar på reklamradion
Trots hård konkurrens för de enskilda stationerna på marknaden visade sig privat lokalradio vara ett lyckat koncept. Privata lokalradiostationer lyckades på bara några år ta en tredjedel av radiolyssnarna. Ungefär 75 procent av Sveriges befolkning har tillgång till privat lokalradio.Reservation för ev, fel - Har vi fel, meddela oss gärna!


Stopplag
Efter den femte auktionen infördes så kallade "stopplag". Lagen innebar att inga fler lokalradiostållstånd fick auktioneras ut. Stopplagen gällde fram till den 1 juli 2001, då även de nya reglerna för lokalradiotillstånd började gälla.

Nya regler
Regeringen fattade i Maj 2001 beslut om nya regler för den kommersiella lokalradion, som började gälla from 1 juli 2001.

Elva lediga tillstånd utlystes - 96 ansökningar komm in. I sin bedömning om vem som skulle få de nya tillstånden kollade man på tre kriterier. Det första kriteriet var programinnehåller - hur mycket eget material och program med lokal anknytning stationen tänkte sända. Ägarförhållanden och det sista man kollade var den tekniska och finansiella förutsättningen. Den årliga avgiften för dessa tillstånd var 40 000 kronor, vilken kommer att justeras varje år med hänsyn till konsumentprisindex.