TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2016-02-23 09:06:26
Radiolyssnandet ökade år 2015
Enligt TNS Sifos årsrapport för radiolyssnandet 2015, har daglig räckvidd för radiolyssnandet i Sverige ökat något 2015 jämfört med 2014 (från 72,6 procent till 73,1 procent). Ökningen kan främst hänföras till den yngsta åldersgruppen 12-29 år där räckvidden ökat från 56,8 till 58,4 procent. Detta är något av ett trendbrott dels ökningen som sådan och särskilt det faktum att den är som största bland yngre personer.

Såväl räckvidd som lyssnartid är störst i de äldre åldersgrupperna. Män lyssnar i något högre utsträckning än kvinnor, avser såväl räckvidd som lyssnartid.

I genomsnitt lyssnar varje person 107 minuter på radio varje dag. Av dessa 107 minuter så sker 57 i det egna hemmet och 50 minuter på annan plats (bil, andra färdmedel, arbete/skola, utomhus etc.). Genomsnittlig dygnsräckvidd är 58,5 procent i det egna hemmet och 48,8 procent på annan plats.

Räckvidd och lyssnartid är i stort sett identisk under de fem vardagarna (74,6 procent, 112 minuter) för att sjunka något under lördagar (70,4 procent, 98 minuter) och söndagar (68,3 procent, 92 minuter). För TV råder det omvända förhållandet avseende tittartid som är störst under helgen. Det finns i huvudsak två anledningar till att radiolyssnandet är lägre under helgerna. Först och främst tappar radion mycket av arbetsplatslyssningen under helgerna och dels tappar man lyssning i bilen eftersom något färre personer nyttjar bilen under helger jämfört med vardagar då arbetsresor och pendling minskar betydligt.

Källa:
TNS Sifos årsrapport avseende radiolyssnandet 2015.

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten