TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2014-12-01 22:56:07
Rapport om den utökade reklamtiden
2008 blev det tillåtet för reklamfinansierad radio att sända 12 minuter reklam per timme. Den f.d. regeringen gav Myndigheten för radio och TV i uppdrag att utvärdera utökningen av reklamtiden. Rapporten för det uppdraget kom idag.

Ändringen nedtecknades i en lag, Radio- och TV-lagen 2010:696, och innebar att annonstiden för både reklamfinanserad radio och TV gick från max åtta resp tio minuter till 12 minuter för både radio och TV. Detta till de reklamsändande företagen och föreningarnas glädje.

Fortfarande finns det dock kvar den s.k. 15-procentsregeln. Den innebär att i radio får annonser högst sändas under 15% av programtiden, om programmet inte omfattar en timme mellan hela klockslag. Motsvarande regel för TV avskaffades 2010.

Sedan lagen infördes har reklammarknaden förändrats. Internetreklamen har ökat, TV-reklamen har ökat (förutom 2009), medan radioreklamen har svängt kraftigt.
Myndigheten för radio och TV antar att förändringen i medieinvesteringarna beror på förändrade konkurrenssituationer, konsumtionsmönster samt konjunkturen. För radio enbart bedömer man inte att den utökade annonstiden har påverkat konkurrensen mellan företagen, eftersom alla har fått samma möjligheter.

Både lyssnare och tittare är generellt negativt inställda till reklam, men att andelen negativa inte har påverkats nämnvärt sedan 2008 då ändringen trädde i kraft. Samtidigt förstår folk att reklamen är nödvändig för att kunna finansera sändningarna.

Lyssnarna har sedan 2008 mer och mer övergett den traditionella radion och gått över till att mer lyssna på webbradio och podcasts. Detta innebär att man bedömer att annonsintäkterna kommer att minska med tiden, men eventuellt öka för internetbaserad radio.

Rapporten tar fasta på MTG Radio, SBS Discovery Radio, Sveriges Radio samt närradio och webbradio.

Hela rapporten kan läsas i PDF-format via länken nedan.
Extern Länk:
http://www.radioochtv.se/documents/uppdrag/annonstider%20i%20radio%20och%20tv%202014/13-03026%20rapport-annonstider%20i%20radio%20och%20tv.pdf

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten