TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2014-10-12 16:30:03
NRO vill ha långsammare övergång till digitalradio
Närradions Riksorganisation, NRO, vill se att FM-radion lever kvar parallellt med den digitala radion, under en längre tid. Detta för att den äldre befolkningen ska få längre tid på sig att anpassa sig och sin teknik.

Man hänvisar till en studie som gjorts vid Högskolan i Skövde, "När mormors resa blir digital", och som Sveriges Radio Skaraborg berättade om i lördags. I studien exemplifierar man med bussresor där tidtabeller blir digitala, men pekar samtidigt i stort på att digitaliseringen av vårt samhälle begränsar den äldre befolkningens möjlighet till samhällsservice.

- Ju sämre man är på de digitala verktygen, desto mindre delaktig blir man i samhället, säger Eva-Maria Ternblad vid Högskolan i Skövde, som har gjort studien.

- Man blir också mer beroende av vänner och släktingar. Det har gått väldigt fort med digitaliseringen, och det behövs bryggor.

Eftersom införandet av digitalradio i stort sett kräver nya mottagare, pekar NRO på att gammal och ny media bör samsas för att vi inte ska få ett mer segregerat samhälle än vad vi redan har, och hänvisar till att FM-radion bör leva kvar parallellt under en längre tid.

Hela kandidatuppsatsen av Eva-Maria Ternblad kan du läsa i PDF-format via länken nedan.
Extern Länk:
http://his.diva-portal.org/smash/get/diva2:728321/FULLTEXT01.pdf

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten