TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2014-05-16 07:41:08
Förhandsprövning av nya tjänster ses över
Idag måste nya tjänster som är tänkta att tillhandahållas av Public Service-bolagen till allmänheten, anmälas och förhandsprövas av staten. Denna ordning ska nu ses över, meddelar regeringen.

Sedan 2010 måste nya tjänster som tillhandahålls allmänheten från Public Service-bolagen, förhandsanmälas till regeringen, och Myndigheten för Radio och TV ska pröva den nya tjänsten och därefter ge sitt godkännande. Det är Europeiska kommissionen som ursprungligen har krävt att alla Public Service-bolag i Europa ska tvingas förhandspröva sina nya tjänster innan de driftsätts.

Det kan röra sig om t.ex. webbaserade tjänster som skulle kunna sätta konkurrensen på marknaden ur spel, då Public Service ju är avgiftsfinansierat och konkurrenterna är reklamfinansierade.
Dessutom ska tjänsterna granskas för att se att de verkligen lever upp till kravet i avtalet med staten om att just vara "Radio och TV i allmänhetens tjänst".

Nu har Myndigheten för Radio och TV fått ett uppdrag av regeringen att se över systemet med förhandsprövning och godkännande, för att se om det finns behov av att skärpa kraven ytterligare. Även Konkurrensverket ska få tycka till.

Bakgrunden är att regeringen har noterat att trots att lagen har funnits sedan 2010 så har ännu ingen ny tjänst från bl.a. Sveriges Radio anmälts.

Senast den 1 september 2015 ska Myndigheten redovisa en rapport till regeringen.

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten