TIPSA REDAKTIONEN: nyhetstip[email protected]
Publicerad: 2014-03-31 19:12:08
SR Väst fällda för bristande saklighet
Tre inslag i Sveriges Radio Väst, med granskning av återvinningsföretaget Rambo i Lysekil, granskades av Granskningsnämnden vid Myndigheten för Radio och TV. Ett inslag fälldes av nämnden, medan de två andra friades.

I det första inslaget, sänt 2013-09-20, uppgavs att Rambo inte velat lämna ut en uppdragsbeskrivning till reportern på SR Väst. Detta trots att reportern hade tagit del av den, dagen innan inslaget sändes. För detta fälls inslaget för bristande saklighet.

De två andra inslagen, sända 2013-10-01 resp 2013-10-03, handlade om att företaget inte hade anmält en eventuell arbetsplatsolycka till Arbetsmiljöverket. Granskningsnämnden ansåg att reporterns förhållningssätt var ensidigt, men friade inslagen vad gäller kravet på opartiskhet, då inslagen var granskande och därför anses kunna ha en kritisk infallsvinkel.

Sveriges Radio Väst ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

Beslutet kan läsas i sin helhet via PDF-länken nedan.
Extern Länk:
http://www.radioochtv.se/CaseDecisions/211346.pdf

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten