TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2014-02-04 10:35:44
SR-stationerna i Skåne anmäls till DO
En anmälan om diskriminering på grund av könstillhörighet har lämnats in till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Anmälan avser Sveriges Radio Malmöhus och Kristianstad och deras anställningskriterier.

Det är en lyssnare, Sven-Bertil Jönsson i Bjärnum, som anser att "inte en enda manlig medarbetare har nyanställts". Istället ska det ha anställts kvinnor som inte håller måttet i radion, enligt honom.

Anne Sseruwagi, kanalchef på SR P4 Malmöhus säger till Dagens Media att man strävar efter att ha så jämn könsfördelning i etern som möjligt, och känner inte igen sig i kritiken.
Anna Stenberg, kanalchef på P4 Kristianstad säger
- Han har dålig koll och vill nog ha uppmärksamhet.

Bägge stationscheferna säger att man alltid får någon slags kritik när man tillsätter en ny konstellation programledare i etern.

Det blir nu alltså Diskrimineringsombudsmannen som får avgöra vem som har rätt.
DO driver frågor efter anmälan eller på eget initiativ, när det gäller frågor om diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Som arbetsgivare får man inte heller missgynna någon på grund av föräldraledighet.

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten