TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]r.nu
Publicerad: 2013-09-02 15:15:16
VMA via FM kan komma att ersättas
När "Hesa Fredrik" ljuder, såsom idag, är det meningen att vi ska gå inomhus, stänga dörrar och fönster, och lyssna på SR P4. Men redan nästa år kan vi ha ett nytt parallellt system i drift, skriver Göteborgsposten.

Fyra gånger per år testas "Hesa Fredrik" eller VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, som den officiellt heter. Det har blivit så vanligt att gemene man inte vet att när den ljuder vid en annan tidpunkt, så ska man lyssna på SR P4 för att få mer information. Ja, sedan några år ingår även flertalet PLR-stationer i nätverket - Sändningsledningen för Sveriges Radio har befogenhet att i händelse av en samhällskris eller -fara "ta över" PLR-frekvenserna för att kunna nå ut med meddelandet.

Men i och med att sättet vi konsumerar media förändras letar MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, efter nya sätt att nå ut med viktiga meddelanden. Ett sätt som testas är att nå ut med SMS eller MMS till samtliga mobilmottagare i det berörda området, skriver Göteborgsposten.

Hesa Fredrik kommer att vara kvar inom överskådlig tid, likaså VMA-meddelanden via FM. Men med ett mobilbaserat system hoppas man att man når fler berörda personer, vilket kan vara viktigt vid en allvarlig olycka, t.ex. kemikalieutsläpp, storbrand eller liknande. Om systemet faller väl ut kan det mycket väl ersätta dagens FM-sändningar, men på mycket lång sikt så att dagens system kan fasas ut.

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten