TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2013-06-19 14:31:51
Public Service-propositionen lagd
Idag lades regeringens förslag om hur Public Service ska drivas fortsättningsvis. Bl.a. ska ett markbaserat DAB-nät stå klart om nio år. Sveriges Radios VD Cilla Benkö kommenterar utredningen.

Det var flera nyheter som presenterades idag.
Utbildningsradion att få ett tillskott om 50 miljoner kronor per år för att utveckla sin verksamhet. Bl.a. önskar man fler program för förskolebarn och uppåt för att utveckla läsandet i Sverige.
Man vill också se ett utökat samarbete mellan de svenska universiteten och högskolorna, och Utbildningsradion.

Även Sveriges Radios verksamhet ska utvecklas och fördjupas. Bl.a. kommer Berwaldhallen och Sveriges Radios symfoniorketser att få ökade resurser.
Ett markbaserat DAB-nät ska stå klart om nio år, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) i ett pressmeddelande.
-Med ett digitaliserat marknät går det att sända nya radiokanaler till fler för en långsiktigt lägre kostnad. Funktioner som att kunna spola och pausa i programmen blir möjliga. Konkurrensen förbättras när den kommersiella radion kan sända över hela landet. säger Lena Adelsohn Liljeroth.

Hur DAB-sändningarna påverkar närradion framkom inte i utredningen, men tidigare har det i debatten framkommit förslag om att närradion fortsättningsvis ska tillåtas sända i FM-nätet.

En branschsamordnare ska tillsättas av regeringen för att säkerställa att övergången går så smidigt som möjligt.

Sveriges Radios, Utbildningsradions och Sveriges Televions villkor kommer att skärpas så att det blir fler program på finska, samiska, meänkieli, romani chib och teckenspråk.

Radio- och TV-avgiften, "licensen"

Lena Adelsohn Liljeroth skriver att regeringen vill behålla programbolagens oberoende och självständighet. Man vill därför behålla nuvarande avgiftsmodell genom Radiotjänst i Kiruna AB. Man poängterar också att medlen går till ett konto hos Riksgälden som är fritt från statsbudgeten, vilket sägs garantera det ekonomiska oberoendet av staten. Man utesluter däremot inte att avgiften kan komma förändras i framtiden, beroende av den tekniska utvecklingen. Nästa tillståndsperiod inleds 2020, och man kommer inför det att analysera olika avgiftsmodeller.

Cilla Benkö svarar

Cilla Benkö, VD för Sveriges Radio, svarar i ett pressmeddelande att hon är nöjd med att regeringen föreslår en digitalisering av marknätet, men att frågan inte är löst i och med dagens besked.
-Vi är beredda att själva rationalisera fram pengar för att klara en övergång, men behöver 50 miljoner för ett utökat utbud och intern teknisk omställning så att det inte sker på bekostnad av dagens kvalitet.

Propositionen föreslår också att Myndigheten för Radio och TV får i uppdrag att analysera hur programverksamheten påverkar mediesamhället. Cilla Benkö är skeptisk:

-Jag är tveksam till syftet med analysen och det är oklart hur den ska användas. Poängen med Public Service är att vi ska vara ett oberoende och reklamfritt alternativ för hela publiken. Och jag utgår ifrån att en sådan analys kommer fram till att vi gör precis det vi ska göra, säger Cilla Benkö.


Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten