TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2013-06-10 14:56:46
Public Service-uppdraget i stort sett uppfyllt
Granskningsnämnden vid Myndigheten för Radio och TV, har granskat om public service-företagen Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion uppfyllde sina åtaganden gentemot staten under 2012. Det blev godkänt med förbättringspotential.

Varje år lämnar Granskningsnämnden en bedömning till Kulturdepartementet om public service-företagen har ansetts uppfylla de åtaganden som finns i sändningstillståndet gentemot staten. Nu är bedömningen klar för det som sändes under 2012.

I stort sett uppfylls public service-uppdragen. Men nämnden har funnit att det finns områden där villkoren inte är uppfyllda. Bl.a. anser man att bolagen inte levt upp till kravet att ta särskilt hänsyn till de språkliga behoven hos barn och ungdomar som talar romani chib och meänkieli.

Till grund har man till mångt och mycket gått på de rapporter som SR, SVT och UR ska redovisa varje år inom samtliga verksamhets- och programområden.

Publicerad av: Redaktionen
Dela Nyheten

Kommentera nyheten