TIPSA REDAKTIONEN: [email protected]
Publicerad: 2012-11-26 15:42:01
Ligga med P3 friades
Granskningsnämnden vid Myndigheten för radio och TV friar programmet Ligga med P3 i två anmälningar gällande mediets genomslagskraft.

Två anmälare var kritiska till en sen sändning av programmet den 26/7 i år, där avancerade sexuella preferenser avhandlades som anmälarna uppfattade kan vara direkt skadliga. De var även kritiska till att programmet innehöll ett grovt språkbruk och att sändningarna fanns tillgängliga på sverigesradio.se där barn kan ta del av innehållet tillsammans med annan grov information.

Granskningsnämnden friar programmet. Dels för att sändningstiden var efter kl 21.00 och att programmet har en målgrupp från 15 år. Dels för att nämnden inte behandlar publicering på sverigesradio.se utan endast vad som sänds i etern och via webbradio.

I ett annat ärende gällande en sex timmar lång sändning den 7/6 anser anmälaren att programmet innehöll "alla tänkbara osmakligheter" och är kritisk till att programmet sändes under dagtid då barn lyssnar på radio.

Granskningsnämnden friar även det här programmet. Mot bakgrund av att det tydligt framgick att programmet hade ett sexualupplysande syfte anser nämnden att programmet inte strider mot regeln om "mediets särskilda genomslagskraft" i Sveriges Radios sändningstillstånd. Däremot håller nämnden i bakgrunden till beslutet med om att sändningstiden var sådan att det kunde uppfattas som stötande av många lyssnare.

Här kan du ladda ner nämndens beslut i det första ärendet, och här kan du ladda ner nämndens beslut i det andra ärendet.
Extern Länk:
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=3940

Publicerad av: Patrick Reinthal
Dela Nyheten

Kommentera nyheten